Burgerschap:
sociaal-maatschappelijke dimensie
MBO

  • Actieve participatie in de gemeenschap en omgaan met sociale en culturele verschillen
  • Praktisch en creatief
  • Op school of bij SKVR

Workshops en lessenseries die aansluiten op de sociaal-maatschappelijke dimensie binnen Burgerschap vind je in het overzicht op deze pagina. Doel van de dimensie is studenten te activeren om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.  Adequaat functioneren in de eigen woon- en leefomgeving, in zorgsituaties en in de school; Ook acceptatie van verschillen en culturele verscheidenheid is een belangrijk onderdeel. Goed functioneren betekent dat je als student geaccepteerde sociale omgangsvormen kent en deze kan toepassen in verschillende situaties. Studenten hebben inzicht in de kenmerken van verschillende culturen en tonen respect in opvattingen en gedrag voor culturele verscheidenheid.

In deze dimensie komen aan de orde: de grondrechten en plichten in Nederland, kenmerken van de verschillende (sub)culturen in Nederland, kenmerken van – en oorzaken van spanningen tussen – verschillende (sub)culturen en bevolkingsgroepen in Nederland, kenmerken van ethisch en integer handelen, en het doel en de invloed van sociale en professionele netwerken

Workshops en lessenseries

Nieuw: Visual Storytelling

3 lessen van 120 minuten voor alle niveaus

De studenten maken een film waarin hun dromen en ambities centraal staan. Met behulp van de beeldtaal van film en het doorlopen van het maakproces krijgen ze de regie over hun eigen verhaal en leren zij gericht keuzes te maken.

Volledige omschrijving
NIEUW: Rythm of the Roots

Lessenserie dans of theater van 2 x 1,5 uur voor alle leerjaren en niveaus.

Doormiddel van dans of theater worden studenten bewust van culturele toe-eigening. Ze leren het bij zichzelf en anderen herkennen en krijgen de tools om met deze situaties om te gaan. 
 

volledige omschrijving
Gesprekken voeren

Workshop van 2 uur
(ook mogelijk in het engels)

Studenten nemen in deze workshop hun vaardigheden als gesprekspartner onder de loep. Met theatertechnieken wordt ingezoomd op verbaal en non-verbaal gedrag van de studenten om ze meer inzicht te geven in hun eigen gespreksvaardigheid.

Volledige omschrijving
Flirten

Workshop van 1,5 uur
voor alle leerjaren en niveaus


De kunst van het ‘flirten’ wordt in deze workshop op een theatrale manier onder de loep genomen. Studenten ontdekken hoe ze op een ander overkomen en welke reactie de ander bij hen oproept.

Volledige omschrijving
Wat doe jij?

Voorstelling & workshop van 1 uur voor alle leerjaren en niveaus
(Ook beschikbaar als online activiteit)
 
Wat Doe Jij? is inspringtheater waarmee omgangsvormen en pestgedrag bespreekbaar worden. Jonge acteurs confronteren studenten met hun gedrag. Samen gaan ze actief op zoek naar oplossingen.

Volledige beschrijving
Hiphop Experience

Voorstelling en workshops (3 uur) 
voor alle leerjaren en niveaus

Dynamische, interactieve HipHop voorstelling en workshop. Jouw leerlingen werken met de dansers en rappers uit de voorstelling en gaan actief aan de slag met de hiphopelementen muziek, dans en rap.

Volledige omschrijving
What's new(s)?

Workshop van 2 uur
voor alle leerjaren en niveaus 

Wat is nieuws en hoe wordt het gemaakt? In deze workshop leren de studenten wat het verschil is tussen feiten en meningen èn hoe zij zelf nieuws kunnen maken.

Volledige omschrijving
Argument - leren debatteren

Workshop van 2 uur
voor alle leerjaren en niveaus 

Studenten gaan met elkaar in debat en krijgen zo meer respect voor elkaar en voor elkaars mening. Je mening goed leren verwoorden is hierbij een even belangrijk doel als het goed leren luisteren naar elkaar.

Volledige beschrijving
Straatfotografie

Workshop van 2 uur
voor alle leerjaren en niveaus 

Jouw studenten gaan fotograferen in de Rotterdamse binnenstad. De opdracht is op zoek te gaan naar ‘het moment’ waarop iets tussen mensen gebeurt en dat te vangen in een foto.

Volledige omschrijving
Niet Tuchten

Interactieve voorstelling over acht jongens. Zij proberen hun plek te vinden op straat. Regelmatig staan ze hierbij voor heftige dillema’s. De studenten worden via hun eigen telefoon actief betrokken in het verhaal. In de theaterworkshop en gesprek na afloop staat het maken van keuzes cen

Volledige omschrijving

Informatie en boekingen

SKVR heeft jarenlange ervaring met cultuureducatie in het onderwijs. 
Ik adviseer je graag over de mogelijkheden en beste aanpak voor jouw school. 

Bel mij tijdens kantooruren op 010-271 8320 of stuur een mail naar onderwijs@skvr.nl.
Of gebruik het contactformulier, dan neem ik contact met je op.

Laura Goedee
Coördinator onderwijs

(Ontvang je onze maandelijkse nieuwsbrief al? Je kunt je hier aanmelden.)