Over SKVR

Cultuur verrijkt. Een stad, een leven, een community. Cultuur zit in alles. En al helemaal in Rotterdam. SKVR maakt cultuurbeoefening mogelijk. Van muziek tot dans, van theater tot mode en van fotografie tot film. Hoe oud je bent, maakt ons niet uit. Hoe goed je bent ook niet. Cultuur is er voor iedereen en onze activiteiten zijn dat ook. 

De kern van SKVR

Cultuurbeoefening mogelijk maken. Dat is wat we doen, samen bijna 700 kunstprofessionals. We brengen elk jaar meer dan 100.000 mensen in aanraking met cultuur en creativiteit. Op scholen, in onze eigen gebouwen en op locaties in de wijk. SKVR is er voor alle Rotterdammers. Of je nu 0 of 100 bent. 

Onze kenmerkende gele cirkel gidst iedereen naar zijn eigen creativiteit. Naar eindeloze mogelijkheden. SKVR bestaat uit oneindig veel gele cirkels. Kunstprofessionals, scholen, wijken, maatschappelijke projecten. Wij zijn die gele cirkels. Met z’n allen. En samen vormen we een nieuwe verbinding. 

Betrokken. Met plezier. Open. Veelzijdig. Met lef. Samen zijn we SKVR.

Ontmoet onze docenten

SKVR is er voor alle Rotterdammers. Jong, oud, beginnend of gevorderd. 

Per leeftijdsgroep maken we keuzes. Bij de allerjongsten ligt de nadruk bijvoorbeeld op muziek en bewegen. Waarom? Omdat is gebleken dat muziek bijdraagt aan verbale intelligentie, reactievermogen en beter plannen. 

Bij oudere kinderen staat multidisciplinair werken centraal. Goed voor de ontwikkeling van hun eigen ‘ik’. 

Die lijn trekken we door bij jongeren. De focus ligt op ontdekken en onderzoeken. Verschillende culturen van één samenleving zijn met elkaar verbonden en dat geldt voor kunstvormen net zo goed. SKVR verbreedt en verdiept de kennis over die culturen, ondersteunt door muziek, dans, theater en meer. 

Volwassen en uitgeleerd? Nooit! Geef nog meer betekenis en plezier aan het leven door actief cultuur te beoefenen. Gegarandeerd goed voor een dagelijkse glimlach en, bonus, een extra stimulans voor de hersenen. 

Cultuur is er voor iedereen, zeiden we toch? Dus óók voor ouderen. Zij hebben onze bijzondere aandacht. We zijn er voor de actieve senior die graag leuke dingen blijft doen, en ook voor de kwetsbare oudere. Cultuurbeoefening helpt om elkaar te ontmoeten en creatief fit te blijven. 
 

Betrokken. Met plezier. Open. Veelzijdig. Vol lef. Dat is SKVR. 

 

Zelfstandige kunstprofessionals, kunstprofessionals met een dienstverband en coördinatoren. Dat is onze kern. Samen met deelnemers en partners ontwikkelen we inspirerende activiteiten. In de culturele sector, het onderwijs, sport, zorg en welzijn. 

We werken in en met scholen verspreid over de hele stad. Met scholieren en studenten. Maar ook met Rotterdammers die allang niet meer naar school gaan maar wel willen blijven leren. We brengen jaarlijks 100.000 Rotterdammers in aanraking met cultuur. Of je nu 0 of 100 bent, SKVR is er voor iedereen. Voor iedereen hebben we hetzelfde overkoepelende doel: brede cultuureducatie om te blijven ontwikkelen. 

Onze locaties vind je overal in Rotterdam. We zitten in je wijk of op je school. We hebben twee eigen locaties en meer dan 700 gepassioneerde professionals, waarvan honderden (zelfstandige) kunstprofessionals. Als je goed kijkt, is SKVR overal. 

ANBI
SKVR is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zonder winstoogmerk.  

In 2021 ontvingen we een kwaliteitscertificaat van de CBCT, Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal. Hele mond vol, maar erg belangrijk. SKVR voldoet hiermee aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.
Kijk voor meer informatie onder het tabblad 'ANBI'.

Raad van Toezicht
SKVR werkt met een Raad van Toezicht model, conform de Governance Code Cultuur. De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij de directeur-bestuurder. Die legt verantwoording af aan de RvT over financiën, artistiek en operationeel beleid. De RvT controleert of SKVR volgens de regels functioneert. Belangrijke voorwaarden zijn transparantie, integriteit, goede verhoudingen en en positieve en kritische houding.

Samenstelling Raad van Toezicht SKVR
Marjolijne Lewis (plaatsvervangend voorzitter) – Lid Raad van Bestuur Gemiva
Loes van der Wees - Officier van Justitie Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Mano Radema – Directeur Maan Consultancy
Pelle Meurink — Programmacoördinator Douane Nederland
Ali el Aissati - Teamcoach en bedrijfscontroller a.i. 

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Bij jou om de hoek of in de stad.

Bekijk hier onze locaties.

SKVR barst van de ambities. En we hebben een duidelijke missie: we zijn er voor íedereen. Zo is het onze droom dat elk kind kennis kan maken met het bespelen van een instrument. Daar hebben we toegankelijke programma’s voor, waar al duizenden kinderen op school of in de wijk aan mee doen. Daar zijn veel instrumenten voor nodig. En daar kunnen we jouw support goed bij gebruiken. Samen bereiken we gewoon meer! 
Dus ga jij voor muziek in de stad? Kies dan een bedrag dat bij jou past en support ons!

SKVR beschikt over de culturele ANBI-status. Dat betekent fiscaal voordeel voor onze donateurs. De overheid maakt dit mogelijk in de Geefwet. Daarmee hoopt de overheid het geven aan culturele instellingen te stimuleren.
Kijk hier voor meer informatie of om een donatie te doen.

SKVR is opgenomen in het Cultuurplan 2021-2024 van de Gemeente Rotterdam. We ontvangen ook een gemeentelijke subsidie voor onze onderwijsprogramma’s, waaronder Ieder Kind een Instrument (IKEI) en KunstID. 

Voor een aantal (samenwerkings)activiteiten zijn extra of aanvullende subsidies beschikbaar gesteld en/of wordt ondersteuning ontvangen vanuit externe fondsen. 

ANBI-logo

SKVR beschikt over de culturele ANBI-status. Zo’n status is mogelijk dankzij de Geefwet, waarmee de overheid donaties aan culturele instellingen wil stimuleren. Dat betekent ook: fiscaal voordeel voor onze donateurs. Altijd fijn.
Lees meer over de Geefwet en doneren»

Klik hier voor het standaardformulier ANBI met de gegevens van SKVR

Gegevens:

SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) RSIN 002770970

Bezoekadres: Hillevliet 90, 3074 KD Rotterdam
Postadres: Postbus 23260, 3001 KG Rotterdam
Telefoonnummer: 010-4361366
E-mailadres: secretariaat@skvr.nl

Directeur-bestuurder: Heidy Knol (a.i.)
Voorzitter Raad van Toezicht: Marjolijne Lewis (plaatsvervangend voorzitter)
Informatie over de Raad van Toezicht vind je onder het tabblad Organisatie. 

Missie, visie en doelstelling
Zie voor het Meerjarenplan 2021-2024 en het meest recente jaarverslag inclusief jaarrekening het tabblad Beleidsstukken. 

Beloning
Op de beloning van onze medewerkers is de cao Kunsteducatie van toepassing. Voor de directeur-bestuurder geldt dat de beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie gevolgd wordt. De beloning blijft onder de WNT-norm. 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergadervergoeding in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Partners

 

 
Culturele partners
Artstudio Hoogvlietartstudiohoogvliet.nl
Baroeg poppodiumbaroeg.nl
Bibliotheek Rotterdambibliotheek.rotterdam.nl
Boymans van Beuningen boijmans.nl/nl
Chabot Museumchabotmuseum.nl
Choroschoolchoroschool.com
Choy musiclessonschoylessons.nl
Codarts Dans codarts.nl
Cultuur Concreetcultuurconcreet.nl
Dansateliers  dansateliers.nl
De Doelendedoelen.nl
De Kleine Visatelierdekleinevis.nl
Dizzy Jazz Cafédizzy.nl
Editioeditio.nl
Flamenco Biennaleflamencobiennale.nl
Free to move!!freetomove.nl
Got 2 Groovegot2groove.nl
Groundsgrounds.nu
Gemeente Rotterdamrotterdam.nl
Het Nieuwe Instituuthetnieuweinstituut.nl
Jeugdtheater Hofplein Rotterdamjeugdtheaterhofplein.nl
IFFRiffr.com
Jazzdansstudio Marleenjazzdansstudiomarleen.nl
Kindermuziekweekkindermuziekweek.nl
Kunsthalkunsthal.nl
Kunstinstituut Mellykunstinstituutmelly.nl
Lantaren Vensterlantarenvenster.nl
Lemniscaatlemniscaat.nl
Maaspodium maastd.nl
Maritiem Museummaritiemmuseum.nl
MEMO cultuur voor kleintjesmemorabelemomenten.nl
Music Mattersmusicmatters.nu
Natuurhistorisch Museumhetnatuurhistorisch.nl
Nederlands Fotomuseumnederlandsfotomuseum.nl
North Sea Jazznorthseajazz.com
NRJO (jazzorkest)nrjo.nl
O. festival voor operao-festival.nl
Podium Islemundaislemunda.nl
PopUniepopunie.nl
Punt 5kinderatelierpunt5.nl
Rdams JeugdSymfonieorkestrjso.nl
Rotownrotown.nl
Rotterdam Unlimitedrotterdamunlimited.com
Rotterdam Philharmonisch Orkestrotterdamsphilharmonisch.nl
Rotterdams Volkstheatervolkstheater.nl
Scapino Ballet Rotterdamscapinoballet.nl
SKAR Ateliersskar-ateliers.nl
Studio de Bakkerijstudiodebakkerij.nl
Theater Babeltheaterbabelrotterdam.nl
Theater Rotterdamtheaterrotterdam.nl
Theater Zuidpleintheaterzuidplein.nl
Villa Zebravillazebra.nl
Villa Vonkvillavonk.nl
Theater Walhalla theaterwalhalla.nl
ZangExpresszangexpress.nl
Onderwijspartners 
Albedaalbeda.nl 
Codarts Dans codarts.nl 
Hogeschool Rotterdamhogeschoolrotterdam.nl 
InHollandinholland.nl 
Rotterdams Vakcollege De Hef rvcdehef.nl   
Rotterdam Vakmanstadvakmanstad.nl 
Thomas More Hogeschoolthomasmorehs.nl 
Willem de Kooningacademiewdka.nl 
Zadkine zadkine.nl 
Scholen voor primair onderwijs  
Scholen voor voortgezet onderwijs  
Maatschappelijke partners
Aafje aafje.nl
Dona Dariadonadaria.nl
Campus010campus010.nl
Coalitie Erbij Rotterdam coalitieerbijrotterdam.nl
CMNITYmh4rotterdam.nl
Cultuur/Inclusief cultuur-inclusief.com
DOCKdock.nl
Erasmus MCerasmusmc.nl
Gezond 010gezond010.nl
Gro-up Buurwerkgro-up.nl/buurtwerk
Het Wijkpaleiswijkpaleis.nl
Humanitasstichtinghumanitas.nl
Ik ben wijikbenwij.nl
IMC Weekendschoolimcweekendschool.nl
Jeugdfonds Sport en Cultuurjeugdfondssportencultuur.nl
JinCjinc.nl
Kinderfaculteit Pendrechtkinderfaculteit.nl
Laurenslaurens.nl
Levelslevelstv.nl
Pameijerpameijer.nl
Mama's Garden 010mamasgarden010.nl
MEE Rotterdam Rijnmondmeerotterdamrijnmond.nl
Move Forwardmoveforward.org
Pluspuntpluspuntrotterdam.info
Quardinquardin.nl
RADAR Antidiscriminatiebureau radar.nl
Rotterdam Sportsupportrotterdamsportsupport.nl
Schiezichtschiezicht.com
Stichting Antilliaanse Culturele Activiteitenfacebook.com/stichtingaca
Stichting JOZ (jongeren op zuid)stichtingjoz.nl
Stichting Manostichtingmano.nl
SOLsolnetwerk.nl
Sportbedrijf Rotterdamsportbedrijfrotterdam.nl
Talentz Skooltalentzskool.nl
Team Toekomstteamtoekomst.nl
Vakmanstadvakmanstad.nl
Wmo radarwmoradar.nl
Woonbronwoonbron.nl
010 Inclusief 010inclusief.nl
Kennispartners
CED-Groepcedgroep.nl
KCR (Kenniscentrum Cultuuronderwijs Rotterdam)kc-r.nl
LKCAlkca.nl
Netwerk Filmeducatiefilmeducatie.nl
Platform31platform31.nl
SER Diversiteit in Bedrijfser.nl/nl/thema/diversiteitinbedrijf
Voordekunstvoordekunst.nl

Ben je ook partner en sta je hier nog niet tussen? Laat het ons weten, we voegen je graag toe. Stuur een mail naar marcom@skvr.nl