Visual Storytelling: regisseur van je eigen verhaal

3 lessen van 120 minuten voor alle niveaus

De studenten maken een film waarin hun dromen en ambities centraal staan. Met behulp van de beeldtaal van film en het doorlopen van het maakproces krijgen ze de regie over hun eigen verhaal en leren zij gericht keuzes te maken.

«Terug naar vorige pagina

In deze lessenserie maken je studenten een film waarin hun persoonlijke verhaal centraal staat. De beeldtaal en werkwijze van het filmmaken worden ingezet om de studenten de handvatten te geven hun drijfveren, waardes, ambities en dromen te verwoorden. Zo krijgen de studenten op een creatieve wijze de regie over hun eigen verhaal en leren zij gericht keuzes te maken en deze te onderbouwen.  


Tijdens het maken van een film stelt een filmmaker zich telkens weer de vraag: "is dit het verhaal wat ik wil vertellen?’’. In deze lessenserie nemen we de studenten mee aan de hand van de 3 belangrijkste fases van het film maakproces: 

Het scenario
In deze fase gaan de studenten hun persoonlijke drijfveren, waardes, ambities of dromen concreet verwoorden. Dit vormt de basis voor het te filmen verhaal: het scenario.

De opnames 
Hoe breng je je verhaal in beeld: welk standpunt kies je? Wat plaats je in je kader en wat blijft buiten beeld? En hoelang duurt een shot? In deze fase werken de studenten samen aan de opnames van ieders filmverhaal. 

De montage 
De gemaakte opnames zijn het basismateriaal voor deze les. In de montage bepalen de studenten hoe hun verhaal gezien wordt door de kijker. Welke opnames gebruik je en welke juist niet? En maak je gebruik van van teksten of muziek om je verhaal te versterken? 

Visual storytelling laat de studenten ervaren hoe het is om op een creatieve wijze de regie over het eigen verhaal in handen te nemen. Deze lessen dragen daarmee bij aan het vermogen om bewuster en daarmee kritischer keuzes te maken. Bouwen aan zelfvertrouwen & vertrouwen in je eigen verhaal staan centraal.

Aanvullende informatie

  • De studenten werken tijdens de lessen zowel individueel als samen en reflecteren op elkaars werk.
  • Er wordt gebruik gemaakt van de eigen telefoon om te filmen en monteren.
  • Het is mogelijk om toe te werken naar een specifiek eindresultaat zoals een filmverhaal, video-cv of LinkedIn boodschap. Eventueel in combinatie met een gezamenlijke presentatie van de filmverhalen.
  • Het is mogelijk het aantal lessen uit te breiden. Er kan dan langer doorgewerkt worden binnen één of meerdere fases.

Doelgroep: alle niveaus 
Locatie: bij SKVR of op school
Duur:  3 lessen van 2 uur 
Kosten: Voor dit product hanteren we het regulier  tarief. Dit is een vast uurtarief, zie de tekst ‘over de kosten’ hieronder.  
Groepsgrootte: maximaal 15

 

Goed om te weten

Over de kosten 

Scholen binnen Rotterdam
Ons uurtarief is € 83,50. Dit is inclusief: voorbereiding, organisatie, materialen en afronding
Bij dit uurtarief gaan we uit van minimaal twee, gelijke en aaneensluitende, workshops of lessen uitgevoerd door dezelfde docent.
Voor ontwikkeling van een programma, wachttijd voor de docent en overige werkzaamheden betaal je extra. 
Neem contact met ons op. We doen je graag een voorstel.


Scholen buiten Rotterdam
Bevindt jouw school zich buiten de gemeente Rotterdam? Helaas kunnen we de komende periode geen nieuwe aanvragen meer aannemen. 
 

Informatie en boekingen

SKVR biedt al jaren structurele cultuureducatie in het onderwijs. Geen school is hetzelfde en dat vraagt om advies op maat. Doen we graag. Samen bepalen we de beste aanpak voor jouw school. 

Bel (010-2718320), mail (onderwijs@skvr.nl) of gebruik het contactformulier. Laura helpt je graag verder.