Voorschools

 • Voor kinderopvang en voorschoolse organisaties
 • Jouw vraag staat centraal
 • Onze coördinator begeleidt ieder traject en denkt met je mee
 • Les van kunstvakdocenten
 • Muziek, dans, beeldende kunst, schrijven, theater
 • Van workshop tot structurele programmering
 • Op jouw locatie(s) of bij SKVR

cultuureducatie voor
kinderopvang- en voorschoolse organisaties

SKVR heeft jarenlange ervaring met cultuureducatie in het onderwijs. Sinds 2021 zetten we deze ervaring ook in als cultuureducatiepartner voor kinderopvang- en voorschoolse organisaties. Met deze partijen ontwikkelen we projecten en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur voor kinderen van 0 tot 6 jaar. De activiteiten worden uitgevoerd door vakdocenten, dit zijn kunstenaars en makers die vanuit hun kunstzinnige achtergrond en kennis van het jonge kind op een geheel eigen manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind.  

Onze samenwerkingspartners hebben een duidelijke visie op en kennis van de ontwikkelingsbehoefte van het jonge kind. SKVR levert aanvullende expertise op het gebied van kunst- en cultuureducatie voor deze jonge leeftijdsgroep. We doen dit in de vorm van eenmalige activiteiten, lessenseries en ook binnen structurele samenwerkingen.

We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden. Neem contact met ons op.
 

Muziek stimuleert het brein van het jonge kind dat in deze fase van het leven volop in ontwikkeling is en de meeste neurale verbindingen maakt. Deze ontwikkeling blijkt uit onderzoek van o.a. arts en neuroloog D. Swaab. Ook prof. dr. Erik Scherder laat met wetenschappelijk onderzoek zien dat kinderen die muziekles krijgen significant beter scoren op het gebied van planning, inhibitie en verbale intelligentie.

Dans zorgt in deze levensfase dat de motoriek geactiveerd en verder ontwikkeld wordt. Ook zorgt dans voor plezier en zelfvertrouwen.

Theater is goed voor de emotionele ontwikkeling van het jonge kind. Het gebruik van mimiek, emoties, de stem en het lichaam zorgt dat het kind zich steeds meer bewust wordt van wat het allemaal kan. Ook dit zorgt voor meer zelfvertrouwen.

Met beeldende kunst prikkelen we de fantasie, de ervaring en het waarnemen. Door te werken met materiaal als klei, verf en krijt activeren we de zintuigen zoals de tastervaring. Ook taalontwikkeling wordt geactiveerd doordat het kind verhalen vertelt bij de creatie. En het kind leert verbanden leggen tussen vormen en tekens naar objecten in de werkelijkheid zoals bijvoorbeeld een cirkel die verwijst naar een wiel van een fiets.

Dit zijn de mogelijkheden

Kunstdisciplines

We bieden activiteiten in de volgende kunstdiciplines:

 • Muziek
 • Dans
 • Theater
 • Beeldende kunst

Vraag naar de mogelijkheden.

Werken met thema's

Onze creatieve lessen en workshops sluiten aan op de VVE-programmering. De activiteiten dragen bij aan focus en verdieping op het gebied van:

•    Taalontwikkeling 
•    De sociaal-emotionele ontwikkeling 
•    De motorische ontwikkeling
•    Beginnende rekenvaardigheden
 

Volledige beschijving
MEMO

Korte, interactieve muziekvoorstellingen bij jou op de groep. Dat is MEMO! In de eigen vertrouwde omgeving van peuterschool of kinderdagverblijf wekken de muzikanten van MEMO verwondering op. Het maakt indruk, verbaast, emotioneert en zorgt voor plezier. Voor de kleintjes zelf maar ook voor de pedagogisch medewerkers, en ouders krijgen een hele andere kant van hun kind te zien.

Wil je meer weten over MEMO? Neem contact met ons op.

 

Contact

Heb je interesse in een samenwerking of wil je graag meer weten over de mogelijkheden? 

Bel tijdens kantooruren op 010-271 8320 of stuur een mail naar onderwijs@skvr.nl.
Of gebruik het contactformulier, dan neem ik contact met je op.


Sharon Dania
Coördinator Voorschool/Jonge Kind Onderwijs