Gesprekken voeren

Workshop van 2 uur
Ook mogelijk in het Engels
Ook online mogelijk 

 
Leerlingen nemen in deze workshop hun vaardigheden als gesprekspartner onder de loep. 

«Terug naar vorige pagina

Met theatertechnieken wordt ingezoomd op verbaal en non-verbaal gedrag van leerlingen om ze meer inzicht te geven in hun eigen gespreksvaardigheid.

De workshop 'Gesprekken voeren' nodigt leerlingen uit om naar zichzelf als gesprekspartner te kijken. Gesprekken hebben steeds opnieuw een andere insteek. Met vrienden wordt een ander gesprek gevoerd dan met een schoolmentor of een meerdere op het werk. Vragen als: Welke rol neem je aan tijdens een gesprek en hoe heb je invloed op de loop van het gesprek, komen aan de orde.

Ook in het Engels
We bieden deze workshop ook aan in het Engels. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Ook online mogelijk
Deze workshop kan ook online ingezet worden. We werken in een voor de leerlingen bekende online omgeving als Teams of ZOOM.

De leerlingen leren verschillende gesprekstechnieken zoals luisteren, samenvatten, doorvragen, open- /gesloten vragen en verschil aanbrengen tussen assertiviteit en agressiviteit. Daarmee leren ze invloed te hebben op de loop van een gesprek. Theater leert de leerlingen probleemoplossend en zelfstandig te denken, hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, samen te werken en om te gaan met verantwoordelijkheid. Daarnaast maakt theater bewust van het vermogen tot zelfsturing en flexibiliteit.

Doelgroep: alle leerjaren en niveaus
Locatie: bij SKVR of op school
Duur: 2 uur
Kosten: Voor dit product hanteren we het regulier tarief. Dit is een vast uurtarief, zie de tekst ‘over de kosten’ hieronder.
Groepsgrootte: maximaal 15

Goed om te weten

Over de kosten 

Scholen binnen Rotterdam
Ons uurtarief is € 83,50. Dit is inclusief: voorbereiding, organisatie, materialen en afronding
Bij dit uurtarief gaan we uit van minimaal twee, gelijke en aaneensluitende, workshops of lessen uitgevoerd door dezelfde docent.
Voor ontwikkeling van een programma, wachttijd voor de docent en overige werkzaamheden betaal je extra. 
Neem contact met ons op. We doen je graag een voorstel.


Scholen buiten Rotterdam
Bevindt jouw school zich buiten de gemeente Rotterdam? Helaas kunnen we de komende periode geen nieuwe aanvragen meer aannemen. 
 

Informatie en Boekingen

SKVR biedt al jaren structurele cultuureducatie in het onderwijs. Geen school is hetzelfde en dat vraagt om advies op maat. Doen we graag. Samen bepalen we de beste aanpak voor jouw school. 

Bel (010-2718320) of mail (onderwijs@skvr.nl) ons, dan helpt Lital je verder. Contactformulier gebruiken mag ook.