Subsidies en kortingen
Voortgezet Onderwijs

Soms is het mogelijk extra in te zetten op cultuureducatie dankzij een subsidie of kortingsregeling van de gemeente of het Rijk.
Op deze pagina hebben wij een aantal van deze mogelijkheden voor je verzameld

Bekijk uw voordeel

CJP Cultuurkaart

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen met de CJP Cultuurkaart betalen voor activiteiten bij culturele organisaties. Aan de Cultuurkaart is jaarlijks een bedrag van minimaal € 5,- per leerling gekoppeld, beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. 90% van de scholen vult dit bedrag zelf aan met € 10,- per leerling. Zie ook cjp.nl

LerarenOntwikkelFonds (LOF)

Biedt geld en ondersteuning voor leraren met vernieuwende plannen in primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het is een fonds voor en door docenten.
Kijk voor meer informatie op: www.lerarenontwikkelfonds.nl