Cultuurtraject Voortgezet Onderwijs

Het Cultuurtraject Rotterdam is een avontuurlijke rondreis voor leerlingen uit het primair, speciaal en voortgezet onderwijs langs de mooiste culturele instellingen van Rotterdam. SKVR is één van deze instellingen. Het KCR organiseert het Cultuurtraject Rotterdam.

SKVR partner Cultuurtraject Rotterdam

In het Cultuurtraject nemen leerlingen twee keer per jaar deel aan een culturele activiteit in de stad of op school. Op de basisschool komen ze, verspreid over de jaren en in een samenhangend leertraject - in aanraking met alle kunstdisciplines: beeldende kunst, dans, media, theater, muziek, erfgoed en literatuur. In het speciaal onderwijs kan er een keuze gemaakt worden uit alle disciplines. In het voortgezet onderwijs is het aanbod geschikt voor de leerjaren 1 tot en met 4. Voor het vak CKV in leerjaar 3 t/m 5 wordt een apart project aangeboden waar de onderzoekende vaardigheden van de leerling centraal staan.

Wat doet SKVR?
Wij bieden projecten aan binnen alle kunstdisciplines. Hierin ontwikkelen we mono- en multidisciplinaire projecten, die zich richten op het regulier, speciaal en het praktijk onderwijsaanbod waarin het actief en receptief beleven van kunst centraal staat. Je vindt deze projecten op de website van het Cultuurtraject.

SKVR wil ruimte geven aan verbeelding. Wij vinden het belangrijk dat in Rotterdam alle kinderen en jongeren in aanraking komen met kunst en cultuur, ook zij die het van huis uit niet of minder meekrijgen. Daarom zet SKVR sterk in op de integratie van cultuureducatie in het onderwijs: op school doet iedereen mee. Het is bovendien dé plek waar jonge generaties worden voorbereid om de toekomst vorm te gaan geven en waar ze zich ontwikkelen tot goede burger. Creativiteitsontwikkeling en reflectie op jezelf en de wereld om je heen zijn daarbij onontbeerlijk.  

Vanuit deze missie heeft SKVR zich aangesloten bij Cultuurtraject Rotterdam. 

De SKVR Cultuurtrajectprojecten komen tot stand in samenwerking met andere kunstinstellingen of met zelfstandige kunstprofessionals, die wij via het Cultuurtraject ondersteunen/stimuleren om vanuit hun kunstenaarschap Rotterdamse kinderen en jongeren in het onderwijs te bereiken.

Onze culturele partners in het Cultuurtraject zijn: Kunsthal Rotterdam, Galerie Herenplaats, Natuurhistorisch Museum,Scapino Ballet Rotterdam, Conny Janssen Danst, Dansateliers, Danstheater Aya, Theater Zuidplein, The Queer Gym Foundation.

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie en inschrijven naar de website van het Cultuurtraject Rotterdam.