Acteur in de klas

Workhops vanaf 1 uur voor alle niveaus  

Laat je studenten praktijksituaties oefenen met één of meerdere ervaren acteurs.

«Terug naar vorige pagina

Laat je studenten praktijksituaties oefenen met één of meerdere ervaren acteurs.

Met een acteur in de klas wordt er geoefend met één of meerdere casussen die aansluiten bij het toekomstige werkveld van de student.
De acteur speelt op realistische wijze de rol van klant, cliënt, patiënt, collega of leidinggevende. In een veilige omgeving krijgen de studenten de mogelijkheid om protocollen, klantvriendelijkheid, communicatie, werkprocessen en persoonlijk handelen in de praktijk te brengen. Met theatertechnieken wordt ingezoomd op verbaal en non-verbaal gedrag van studenten om ze zo meer inzicht te geven in hun eigen gespreksvaardigheid en handelen als professional. 

Acteur in de klas kan op twee manieren worden ingezet:
1) Een docent van de opleiding is de trainer, de acteur van SKVR verzorgt het rollenspel. De casus wordt door de opleiding aangedragen.
2) De training wordt verzorgd door een trainer én een acteur van SKVR die in afstemming met de opleiding en aansluitend op het curriculum de training op maat maken.

Locatie: bij SKVR of op school 
Duur: 1 uur
Kosten: Voor dit product hanteren we het intensief tarief. Dit is een vast uurtarief, zie de tekst ‘over de kosten’ hieronder .
Groepsgrootte:  1 klas 

Goed om te weten

Over de kosten 

Scholen binnen Rotterdam
Ons uurtarief is € 83,50. Dit is inclusief: voorbereiding, organisatie, materialen en afronding
Bij dit uurtarief gaan we uit van minimaal twee, gelijke en aaneensluitende, workshops of lessen uitgevoerd door dezelfde docent.
Voor ontwikkeling van een programma, wachttijd voor de docent en overige werkzaamheden betaal je extra. 
Neem contact met ons op. We doen je graag een voorstel.


Scholen buiten Rotterdam
Bevindt jouw school zich buiten de gemeente Rotterdam? Helaas kunnen we de komende periode geen nieuwe aanvragen meer aannemen. 
 

Informatie en boekingen

SKVR biedt al jaren structurele cultuureducatie in het onderwijs. Geen school is hetzelfde en dat vraagt om advies op maat. Doen we graag. Samen bepalen we de beste aanpak voor jouw school. 

Bel (010-2718320), mail (onderwijs@skvr.nl) of gebruik het contactformulier. Laura helpt je graag verder.