Kijk Dan! – Visual Thinking Strategies

Workshop van 1,5 uur
voor alle leerjaren en niveaus

 
In deze Visual Thinking Strategies (VTS) workshop ervaren studenten om open en zonder oordeel te kijken naar kunstwerken. Ze leren wat luisteren naar en voortbouwen op elkaars ideeën oplevert.

«Terug naar vorige pagina

Na een actieve kijk- en tekenoefening, wisselen de studenten in drie sessies hun verhalen, gevoelens, hersenspinsels en kennis uit over de hedendaagse kunstwerken uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen.

Jouw studenten horen hun eigen en andermans inbreng en redenatie terug en werken zo aan taalontwikkeling en wederzijds begrip. Ze worden uitgedaagd om samen betekenis te geven aan beelden. Vertrouwend op hun eigen waarneming ontwikkelen ze inzichten over kunst én andere zaken: niemand anders kan je vertellen wat je ziet. Een groepsproces dat leidt tot meer inzicht in kunst, in jezelf en in elkaar. 

Jarenlange ervaring en onderzoek hebben aangetoond dat regelmatig kijken naar kunst volgens de VTS-methode een positief effect heeft op het waarnemingsvermogen, kritisch-analytisch denken en taalvaardigheid. VTS biedt een veilige omgeving waarin je leert om respectvol met verschillen om te gaan.

De studenten kunnen een persoonlijke verbinding leggen met een kunstwerk en ervaren dat iedereen anders kijkt. Ze worden aangesproken op hun creativiteit, hun associatieve en reflectieve vermogens.
 

Doelgroep: alle leerjaren en niveaus
Locatie: bij SKVR of op school
Duur: 1,5 uur
Kosten:  Voor dit product hanteren we het regulier tarief. Dit is een vast uurtarief, zie de tekst ‘over de kosten’ hieronder.
Groepsgrootte: maximaal 15 (meerdere groepen tegelijk mogelijk)
Extra voorwaarden: de aanwezigheid van één leerkracht/begeleider per klas is gewenst. Op school maken we graag gebruik van een smartboard met snelle internetverbinding.

Goed om te weten

Over de kosten 

Scholen binnen Rotterdam
Ons uurtarief is € 83,50. Dit is inclusief: voorbereiding, organisatie, materialen en afronding
Bij dit uurtarief gaan we uit van minimaal twee, gelijke en aaneensluitende, workshops of lessen uitgevoerd door dezelfde docent.
Voor ontwikkeling van een programma, wachttijd voor de docent en overige werkzaamheden betaal je extra. 
Neem contact met ons op. We doen je graag een voorstel.


Scholen buiten Rotterdam
Bevindt jouw school zich buiten de gemeente Rotterdam? Helaas kunnen we de komende periode geen nieuwe aanvragen meer aannemen. 
 

Informatie en boekingen

SKVR biedt al jaren structurele cultuureducatie in het onderwijs. Geen school is hetzelfde en dat vraagt om advies op maat. Doen we graag. Samen bepalen we de beste aanpak voor jouw school. 

Bel (010-2718320), mail (onderwijs@skvr.nl) of gebruik het contactformulier. Laura helpt je graag verder.