Werken met thema's voor kinderopvang en voorschool

Onze creatieve lessenseries en workshops voor professionals sluiten aan op de ve-programmering. De thema-activiteiten dragen bij aan focus en verdieping op het gebied van:
•    Taalontwikkeling 
•    Sociaal-emotionele ontwikkeling 
•    Motorische ontwikkeling
•    Beginnende rekenvaardigheden

Creatieve themalessenseries en themaworkshops zijn een waardevolle invulling van de programmering binnen de voor- en vroegschoolse educatie.
Onze vakdocenten verzorgen workshops die aansluiten op de thematiek van jouw programma. Zo ontdekken de pedagogisch medewerkers door middel van muziek, dans, theater en/of beeldende activiteiten alle facetten van een thema. 

Studiedag voor pedagogisch medewerkers? Wij bieden workshops op maat aan. 
De korte creatieve themalessenseries bestaan uit 4 lessen van 2 uur verspreid over een periode van 4 maanden.

Contact

Samen met kinderopvang- en voorschoolse organisaties organiseren we cultuureducatie voor de allerkleinsten. Samenwerken? Mogelijkheden bespreken? Sharon kijkt met je mee. 

Bel 010 27 18 30 9 of mail jongekind@skvr.nl