Online Inspringvoorstelling

Hoe creëer je een veilige sfeer in de klas? 

Een omgeving waarin iedereen kan zijn wie hij is en kan zeggen wat hij voelt? Het is een vraag die actueel is in een tijd waarin tegenstellingen soms alleen maar groter lijken te worden. Tijdens de inspringvoorstelling Wat doe jij? ervaren leerlingen persoonlijke verhalen vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast is er ruimte voor ieders eigen geluid.

Wat doe jij? is er nu ook in een online variant. Daarvoor heeft regisseur Roxane Clijsen de vorm enigszins aangepast. “Het concept leent zich eigenlijk heel goed voor online,” legt de regisseur uit. “De leerlingen horen eerst de verhalen van de twee personages, die betrokken zijn bij een sexting-voorval op een school. De een als ‘dader’, de ander als ‘slachtoffer’. Ze denken dat dit plaatsvindt in het kader van voorlichting over sexting. Vervolgens leggen we de leerlingen interactieve stellingen voor waarin ze hun eigen positie onderzoeken waarna we met elkaar in gesprek gaan.” 

Die gesprekken vormen de kern van de workshop en worden zorgvuldig begeleid door ervaren acteurs/docenten van SKVR Theater. “Je ziet hier in elke klas die thema’s naar boven komen die daar op dat moment spelen. Dat kan variëren van racisme, tot genderproblematiek of pestgedrag,” vertelt Roxane. Door op een open manier met elkaar in gesprek te gaan en met respect te luisteren naar elkaars inbreng krijgt de klas meer inzicht in elkaars drijfveren en motieven. 

Wat doe jij? kan online worden aangeboden als alle leerlingen les krijgen vanuit huis maar ook als de leerlingen in de klas zijn maar de acteurs online op het digibord verschijnen. De offline variant blijft natuurlijk ook beschikbaar.

Meer informatie en voorstelling reserveren
Wat doe jij? voor het voortgezet onderwijs»
Wat doe jij? voor het mbo»