Presentatie onderzoeksresultaten Slim Organiseren met inzet van (kunst)vakdocenten

Op maandag 1 juli presenteren KCR en SKVR de onderzoeksresultaten van de pilot Slim Organiseren met inzet van (kunst)vakdocenten. Dit onderzoek laat zien wat de succesfactoren zijn bij het inzetten van externe (kunst)vakdocenten ter verlichting van de werkdruk én de verrijking van het curriculum.
Vacature Coördinator Onderwijs

De afgelopen jaren werd het lerarentekort in Nederland steeds nijpender, ook in Rotterdam. Vanuit de gedeelde overtuiging dat cultuuronderwijs bijdraagt aan een brede ontwikkeling van kinderen, aan kansengelijkheid én aan een verrijking van het curriculum, sloegen KCR en SKVR in 2022 de handen ineen in de pilot Slim Organiseren met inzet van (kunst)vakdocenten

Het project geeft Rotterdamse scholen voor primair onderwijs de mogelijkheid om externe (kunst)vakdocenten in te zetten die (deels) meedraaien in het team, waardoor leerkrachten de ruimte krijgen voor andere taken. Tegelijk brengen de vakdocenten kennis en vaardigheden mee die een aanvulling vormen op het curriculum van de school. 

Kwalitatief onderzoek
In 2023 voerde KCR (Kenniscentrum Cultuuronderwijs Rotterdam) een kwalitatief onderzoek uit naar het effect van de pilot. Hieruit blijkt dat de inzet van (kunst)vakdocenten - rekening houdend met een aantal kritische succesfactoren - van grote waarde is voor een verrijking van de leerervaring van leerlingen én dat het kan het bijdragen aan het verlichten van werkdruk binnen het primair onderwijs. 

Publicatie onderzoeksresultaten
De resultaten en inzichten uit dit onderzoek zijn gebundeld in een publicatie en vormen de voedingsbodem voor de continuering van het project en verdere uitwisseling over dit onderwerp. Het maakt niet alleen de ervaringen en effecten van deze oplossing inzichtelijk, het maakt ook nieuwsgierig. Want wat is op de lange termijn het effect van geïntegreerd cultuuronderwijs op de ontwikkeling van de basisvaardigheden van kinderen? En welke impact kan zo'n project op de lange termijn hebben als onderdeel van een oplossing voor het lerarentekort?

“Terwijl de school geholpen wordt met extra formatie, profiteren leerlingen en leerkrachten van de creatieve expertise die vakdocenten meebrengen. Cultuuronderwijs krijgt dankzij deze oplossing een stevigere plek in het onderwijs.”

Presentatie
Tijdens de presentatie gaan KCR en SKVR graag met belangstellenden binnen en buiten Rotterdam in gesprek over wat effectief werkt bij het inzetten van (kunst)vakdocenten als deeloplossing voor het lerarentekort, hoe je zorgt voor een duurzame samenwerking terwijl je tegelijk de leeromgeving voor leerlingen verrijkt en wat het effect is als je cultuuronderwijs verbindt met doelstellingen van de school.
De presentatie van de publicatie is op maandag 1 juli van 15:00-17:00 uur bij Thomas More in Rotterdam. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Aanmelden bijwonen presentatie 
Meld je aan via KC-R/agenda
Daar vind je meer informatie over Slim Organiseren met inzet van (kunst)vakdocenten

Slim Organiseren is een project van KCR en SKVR in samenwerking met Rotterdam Vakmanstad en Thomas More Academie, mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam en deelnemende schoolbesturen.