Cultuurcoach Clara Peeters

Clara Peeters werkt als theaterdocent en cultuurcoach voor de SKVR. Naast haar werk doet ze een master kunsteducatie en transformeert ze langzaam van theaterdocent naar ontwikkelaar van kunst- en cultuureducatie.
Als cultuurcoach is Clara werkzaam op de opleiding social work aan het Zadkine, een driejarige mbo-opleiding waar ze lesgeeft aan de eerstejaars, jongvolwassenen in de leeftijd van zestien tot vijfentwintig jaar. een toffe, maar pittige doelgroep.
Clara_Peeters

'Ja doei, we gaan een beetje iets artistieks doen.’ Voor mij gaat theater altijd over het vertellen van je eigen verhaal, nooit over het ambacht van de toneelspeler. Dat persoonlijke verhaal intrigeert en fascineert. Daarom is dat voor mij altijd het vertrekpunt. De ene student vindt dat fantastisch, de ander bezigheidstherapie.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten op het curriculum, probeer ik in te haken op de thema’s die in die lessen behandeld worden. In de lessen psychologie en ethiek kwam bijvoorbeeld het thema vooroordelen voorbij. Daar bedenk ik dan een les bij. Het toffe van het lesgeven op een MBO is dat je de koppeling kunt maken met waar de studenten voor worden opgeleid. Ik probeer hen ook zelf te laten nadenken over de toegevoegde waarde van mijn lessen binnen hun toekomstige vakgebied.

Eén les is me in het bijzonder bijgebleven. Ik liet de studenten de beroemde ‘I have a dream speech’ van Martin Luther King horen. Dit deed nogal wat stof opwaaien. We raakten in gesprek over George Floyd, racisme en discriminatie. Het is een groep met een grote culturele diversiteit en de studenten hebben in die les veel persoonlijke ervaringen gedeeld.

Vervolgens heb ik hen gevraagd waar zij van dromen. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de wereld. Ze hebben een brief geschreven in de sfeer van Martin Luther King. Deze brief hebben ze in een envelop gedaan met hun naam en adres erop. Vervolgens heb ik ze mee naar huis genomen. Over een paar maanden krijgen ze hun eigen droom in de brievenbus.

Deze les raakte zo veel facetten van kunst en cultuur. Levensbeschouwing, taalontwikkeling, ethiek. Alles kwam samen. Op dat moment soort momenten heb ik het leukste werk van de wereld!

Cultuurcoach 
Met een SKVR Cultuurcoach haal je de expertise en het netwerk van SKVR binnen je schoolteam. Onze cultuurcoaches zijn bekwame kunstprofessionals met pedagogische en didactische kwaliteiten. Zij zorgen voor een lesprogramma en activiteiten binnen- én buitenschooltijd, hierbij worden waar mogelijk partners uit de wijk betrokken. De doelstellingen op het gebied van kunstzinnige oriëntatie en op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden, persoonsvorming, burgerschap zijn het uitgangspunt. 
Lessen en activiteiten worden verzorgd of begeleid door de cultuurcoach, hierbij staat de creatieve en sociale ontwikkeling van jouw leerlingen centraal. We vinden het bovenal belangrijk dat de leerling er plezier aan beleeft.