Aanbod voor het jonge kind: terugblik en vooruitkijken met Sharon Dania

Projectleider Sharion Dania blikt terug op alle ontwikkelingen voor het jonge kind in het voorschoolse onderwijs en schetst de ambities voor het komende schooljaar.
Sharon Dania Goede Herderschool

Aanbod ontwikkelen en uitvoeren voor het jonge kind in het voorschoolse onderwijs is één van de speerpunten van SKVR in ons Meerjarenbeleidsbeleid 2021-2024. Na een grondige voorbereiding in samenwerking met het veld en het opstellen van een ambitieus plan kwam er vorig jaar groen licht voor de uitvoering. Projectleider Sharion Dania blikt na dit eerste halve schooljaar terug op alle ontwikkelingen en schetst de ambities voor het komende schooljaar.

Wanneer gingen jullie van start?

“We konden in februari, nadat er weer een lockdown was geweest, starten bij Peuter & Co en op de voorschool van de Goede Herderschool (PCHOHS). Omdat we met onze lessen aansluiten op de methodiek van de voorschool waarin motorische ontwikkeling, taal en sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staan, zijn we gestart met een training voor onze kunstvakdocenten. Dit ontwikkelaspect is een belangrijk onderdeel in het hele project dat immers is opgezet als een onderzoek. We zijn eigenlijk voortdurend met elkaar in gesprek, zowel tussen SKVR en de organisaties waar we mee samenwerken als binnen het team van SKVR vakdocenten onderling waarvoor we een speciale ontwikkelgroep hebben opgezet.”

Wat zijn de eerste inzichten?

De combinatie van muziek en bewegen, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van herhaling blijkt goed aan te slaan bij het jonge kind. Ook is het fijn voor de kinderen dat er met de vakkracht een vast gezicht in de klas is gekomen. In het gesprek met de pedagogisch medewerkers kwamen ook de verschillen in de benadering van het kind aan het licht. Dat bracht over en weer veel inspiratie. Onze kunstvakkrachten leren natuurlijk veel van hoe de pedagogisch medewerkers de kinderen benaderen. Ze spreken in korte zinnen, geven duidelijke opdrachten en doseren dat ook goed zodat de kinderen niet overweldigd worden dor te veel tegelijkertijd. Een kracht van de kunstdocenten is dat zij het jonge kind goed de ruimte geven, durven loslaten en observeren waar de kinderen vervolgens zelf mee komen. Zo was er bijvoorbeeld een jongetje dat nog met de Duplo zat te spelen toen de muziekles al begon. Je zou dan de neiging kunnen hebben hem er bij te roepen maar dat deed de muziekdocent bewust niet. Het jongetje zat lekker mee te neurien en toen zijn favoriete liedje aan de beurt was schoof hij spontaan en enthousiast aan.

Verder is het belangrijk dat alle vakkrachten aangeven zich betrokken te voelen bij de voorschoolse organisatie. En ik zie ook dat ze het vertrouwen krijgen. Onze dansdocent Ididia die deze zomer doorwerkte op een kinderdagverblijf mocht in een noodgeval waarbij er geen personeel beschikbaar was samen met een pedagogisch medewerker een groep onder haar hoede nemen. Het gaf haar veel voldoening om een halve dag alle taken op zich te nemen en voor het kinderdagverblijf was het een opluchting om een vertrouwd persoon voor de groep te kunnen zetten.”

Ondersteunen in de werkdruk en bij personeelstekorten is ook een van de doelstellingen van het plan toch? 

Dat klopt. Net als bij het project Slim Organiseren in het PO zetten we daar ook op in op de voorschool en de BSO’s. Dit is een van de onderdelen die we het komende schooljaar verder gaan ontwikkelen en uitbouwen. Een ander ontwikkelpunt is dat de kunstvakdocent en de pedagogisch medewerker nog nauwer gaan samenwerken door gezamenlijk een lesprogramma rondom de thema’s van de groepen in te richten. Dat biedt de kinderen continuiteit en verdieping. Denk hierbij aan een thema als Welkom, aan het begin van het schooljaar. Daar kunnen onze kunstvakdocenten natuurlijk prima op in spelen en door het programa samen in te vullen inspireren de kunstvakdocent en de pedagogisch medewerker elkaar natuurlijk vanzelf. Vervolgens kunnen onze docenten elkaar onderling weer voeden in de Ontwikkelgroepen die vier keer per jaar plaatsvinden. Zo hoeft niet iedereen het wiel alleen uit te vinden.”

Je vertelde al iets over de vele ontwikkelingsmogelijkheden voor docenten. Wat gebeurt er nog meer op dit vlak? 

We verzorgen vijf keer per jaar trainingen voor de docenten en op vrijdagen is een masterclass die vooral ingericht is voor Dansdocenten maar waar ook Muziekdocenten aan mee kunnen doen. Al deze scholingsmogelijkheden worden zeer gewaardeerd en net zo belangrijk is de ontmoeting en uitwisseling tussen de docenten die hierbij opgang komt. Het zijn allemaal ZZP-ers die maar al te vaak op zichzelf zijn aangewezen. Dat willen we bij SKVR doorbreken door mogelijkheden te bieden en uitwisseling en ontmoeting te faciliteren.

Interview door: Janine Kratzenberg
Foto: Daniël van der Kolk

Over de doelstellingen van Muziek en dans op de voorschool spraken we eerder met Sharon in het interview hieronder.

Sharon Dania praat je bij over het Jonge Kind

'Iets kunnen betekenen voor de allerjongste Rotterdammers, dat was mijn doel toen ik bij SKVR kwam en dat is het nog steeds.'
Lees meer