Sharon Dania praat je bij over het Jonge Kind

'Iets kunnen betekenen voor de allerjongste Rotterdammers, dat was mijn doel toen ik bij SKVR kwam en dat is het nog steeds.'
Sharon Dania

Sharon Dania is deze maand een jaar aan het werk bij SKVR als coördinator Jonge Kind/Voorschools. We spreken haar over alle ontwikkelingen, uitdagingen en mooie plannen voor deze, binnen SKVR vastgestelde, focusgroep.

Een jaar bij SKVR, met welk doel begon je?
‘Ik was al 25 jaar werkzaam binnen de kinderopvang. Een sector, en doelgroep, waar mijn hart ligt. In die tijd ben ik altijd op zoek geweest naar kansen om (meer) kunst en cultuur in de opvang te brengen. Het is wel aanwezig in de bestaande vve-programma’s, maar minimaal. Toen ik de vacature bij SKVR zag, zag ik de kans om het vanaf de andere kant aan te pakken. Ik ken het reilen en zeilen, de wet- en regelgeving en de dagelijkse praktijk in de opvang en via SKVR wil ik de jongste kinderen de mogelijkheden van kunst en cultuur laten ontdekken. En ze te laten ervaren wat het je kan brengen: plezier, maar ook zelfverzekerdheid en autonomie.’ Mooi! En hoe ben je actief aan de slag gegaan met dat doel? ‘Het eerste jaar was echt een jaar van netwerken, in verbinding komen en blijven met het veld, op zoek naar partners die ook iets willen betekenen voor deze doelgroep en plannen maken. Plannen schrijven, toetsen, herschrijven, indienen en blij zijn met de waardering en erkenning van onze plannen. Wat betekent dat we nu een jaar tegemoet gaan waarin we echt aan de slag gaan.’

Vertel!
‘We gaan, samen met partners, van start met projecten en pilots die zich richten op het jonge kind maar ook op medewerkers, of beter gezegd toekomstige medewerkers, in de opvang en vve. Een groot project, dat deze maand is gestart, is ‘Muziek in de voorschool’. We onderzoeken, in samenwerking met de voorschoolse voorzieningen, wat er gebeurt als Kunstprofessionals en Pedagogisch Medewerkers gaan samenwerken op de groep. Doel is dat het een boost geeft aan de taalontwikkeling van de peuter en anderzijds bijdraagt aan taakverlichting van de pedagogisch medewerker. In de pilot onderzoeken we welk model van samenwerking duurzaam inzetbaar is om gelijke kansen voor kinderen te bevorderen. En volgende maand start er een traject dat is ontstaan in co-creatie met het Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk, waarin studenten zelf de waarde van kunst en cultuur gaan ervaren aan de hand van een aantal lessen van SKVR-docenten. Ervarend leren dus. Zodat ze het straks beter over kunnen brengen op de kinderen als ze voor de groep staan en ze een ambassadeur zijn voor meer kunst en cultuur in het voorschoolse. Dit project wordt uitgevoerd met behulp van de Kunst Pakt-regeling, voor meer divers, inclusief en relevant kunstonderwijs.

En dan was er ook nog iets met de schoenen van Hugo de Jonge?
‘Haha, ja er is nog meer. Zijn Songfestival-schoenen werden geveild en de opbrengst ging naar Meer Muziek in de Klas die opriep om daar mooie, muzikale plannen voor in te dienen. Het was mooi weer, ik zat in de tuin te dagdromen over een muziekfiets en een beest die samen met een muzikant, op bezoek gaat bij peuters en daar samen gaan voorlezen. En nu is er een muziekfiets, een beest: Frummel en een mooie samenwerking met de bibliotheek! Dit voorjaar kun je Frummel tegenkomen door de hele stad.’

Wat is de grootste uitdaging binnen deze focusgroep?
‘Natuurlijk speelt corona ook hier een rol in het wel of niet kunnen uitvoeren van plannen, ik ben een echte doener dus dat de rem er steeds weer op moest heeft mijn geduld enorm op de proef gesteld. Maar binnen de huidige maatregelen kunnen we gelukkig van start. Door het grote enthousiasme uit de sector zijn wij hard op zoek naar docenten en artiesten voor de programma’s en opdrachten voor het Jonge Kind. Mensen dus, dat is echt een uitdaging. Maar er staan vacatures uit, dus ik wil kunstvakdocenten en artiesten, die affiniteit hebben met peuters uitnodigen om te solliciteren. Je kunt aan de slag in verschillende programma’s, zoals de muziekfiets, kunstlessen geven op de opvang of meespeelvoorstellingen verzorgen. Het gaat om kortlopende opdrachten, maar ook om duurzame, langere projecten waarbij je echt onderdeel uitmaakt van het team op de locatie. Daarnaast bieden we vanuit SKVR ook mogelijkheden tot bijscholing aan, bijvoorbeeld op pedagogisch en didactisch vlak, wat binnen de opvang wordt gevraagd. Je kunt iets betekenen voor de allerjongste Rotterdammers, met zoiets moois als dans, muziek, of theater. Dat was mijn doel toen ik begon bij SKVR en dat is het nog steeds!’

Contact

Samen met kinderopvang- en voorschoolse organisaties organiseren we cultuureducatie voor de allerkleinsten. Samenwerken? Mogelijkheden bespreken? Sharon kijkt met je mee. 

Bel 010 27 18 30 9 of mail jongekind@skvr.nl