Ieder kind een instrument

  • Wekelijks muziekles voor de groepen 1 t/m 6
  • Via muziek werken aan sociale competenties, creërend vermogen en presenteren
  • In groep 1 t/m 4 ‘Zingen in de Klas’
  • Vanaf groep 5 een instrument leren bespelen
  • Groots eindoptreden met professioneel Rotterdams orkest

 

De leerlingen leren meer dan muziek maken.
leerkracht, primair onderwijs
#daaromSKVR

Ieder Kind een Instrument is bedoeld om kinderen, die dat van huis uit niet vanzelfsprekend meekrijgen, kennis te laten maken met muziek en het leren bespelen van een muziekinstrument.

SKVR biedt het programma aan op scholen met een relatief hoge schoolweging op basis van de berekening van het CBS. Voor deze scholen worden de kosten voor deelname aan het programma Ieder Kind een Instrument betaald door de gemeente Rotterdam. De scholen gaan bij deelname een samenwerkingsrelatie aan met SKVR, waarbij de school en SKVR samen werken aan een zo goed mogelijke inbedding van muziek in de school.

De lessen zijn voor leerlingen van groep 1 tot en met 6. Voor groep 7 en 8 is een vervolgprogramma beschikbaar dat ingekocht kan worden door de school.

SKVR hecht aan de visie van de school op cultuureducatie en volgt de pedagogische en didactische uitgangspunten van de school. De SKVR-coördinator overlegt met de contactpersoon voor cultuur op school over de voortgang en de inhoud van de lessen, onderhoudt contact met de SKVR-muziekdocenten en evalueert met alle partijen.

Logo Gemeente Rotterdam

SKVR denkt graag met je mee over de opbouw van het programma, zodat deze aansluit op de behoefte van jouw school. Hieronder vind je een voorbeeld van hoe het programma opgebouwd kan zijn. 

In de groepen 1 tot en met 4 staat het zingen centraal. De lessen zijn klassikaal en worden gegeven door 1 muziekdocent. De kinderen leren hun stem op een goede manier gebruiken. Muzikale basisprincipes als ‘hoog-laag’, ‘hard-zacht’, ‘snel-langzaam’ komen op een speelse manier voorbij. In groep 4 gaan leerlingen aan de slag met begrippen als ritme en melodie ter voorbereiding op de instrumentale lessen in groep 5 en 6. Ze spelen op (slag)instrumenten en maken een begin met ritmisch noten lezen.

In groep 5 kiezen de leerlingen een instrument. Per klas zijn verschillende instrumenten combinaties mogelijk: de strijkersklas (viool, cello en contrabas), de blazersklas (klarinet, cornet en bariton) en heterogene klassen (keyboards, accordeon, percussie, gitaar). Alle instrumentale muzieklessen worden klassikaal gegeven door twee SKVR muziekdocenten. 

Aan het eind van groep 6 vormen de leerlingen samen met professionele musici een groot orkest en spelen zij in een van de grote concertzalen van de stad. Ter voorbereiding op de concerten bezoeken dirigent en musici alle klassen zodat de leerlingen weten wat er gaat gebeuren. De concerten zijn voor veel leerlingen een onvergetelijke ervaring.

Een andere opbouw van het programma is ook mogelijk, bijvoorbeeld werken met een blokkenprogrammering passend bij het jaarrooster van de school.  

Ieder Kind een Instrument volgt de SKVR Leerlijn Cultuureducatie. Daarin staan creërend vermogen, presenteren en sociale competenties centraal.

Taal: In alle muzieklessen zijn kinderen ook met taal bezig, zowel bij de actieve onderdelen in de les als bij de meer receptieve onderdelen. Het zingen stimuleert de taalontwikkeling, door de herhaling van woorden en begrippen in de diverse liedjes. De vakdocenten sluiten aan bij de taalmethodes van de school.

Samenwerken: iedere klas vormt een orkest waarbij het samen leren en spelen centraal staat. De kinderen leren van elkaar en ondersteunen en motiveren elkaar in het leerproces. Een lied wordt gecombineerd met het spelen op instrumenten. De kinderen leren in het orkest om goed met elkaar samen te werken om een geslaagd concert te geven op school of (in groep 6) in de Doelen of LantarenVenster.

Document:
SKVR Leerlijnen Cultuureducatie (pdf, 9 MB)

 

Kroon op het programma Ieder Kind een Instrument zijn de eindconcerten in groep 6. Er zijn twee varianten: de klassieke variant in samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest in Concertgebouw De Doelen en de jazzversie met het New Rotterdam Jazz Orchestra op jazzpodium LantarenVenster. Het orkest van leerlingen en professionele musici wordt geleid door Keimpe de Jong. Leerlingen uit groep 5 zijn welkom om te komen luisteren, aanmoedigen en alvast te zien wat hen volgend jaar te wachten staat. Uiteraard worden ook ouders en overige familie uitgenodigd.

Als jouw school ook in groep 7 en 8 wekelijkse muzieklessen wil aanbieden dan kan dat met het inkopen van KunstID Muziek. Met lessenseries, waarin steeds een ander onderwerp of een ander muziekinstrument centraal staat sluiten we aan op de voorgaande jaren. Leerlingen gaan aan de slag met het zelf bedenken van muziekstukjes of leren in een aantal weken de basis van gitaar- of keyboard spelen. Ook bij deze lessen is het actief muziek maken een belangrijk onderdeel. 

IKEI in de klas

Breng muziek de school binnen, ook na schooltijd! 

Ook naschoolse activiteiten kun je inkopen bij SKVR. Onze muziekdocenten komen wekelijks naar school om les te geven: dat kan onder schooltijd maar ook na afloop zijn. Als school kies je in samenwerking met SKVR voor een passende invulling van het naschoolse lesprogramma. Denk aan bewegen op muziek, muziek en techniek, een verdieping op de instrumentale IKEI-lessen of algemene muzikale vorming. Bij naschoolse lessen kunnen we verbinding leggen met andere scholen en culturele partijen in de wijk. 
 

Informatie en boekingen

We doen het al járen: structureel cultuureducatie aanbieden in het onderwijs. Geen school is hetzelfde en dat vraagt om advies op maat. Doen we graag, kunnen we inmiddels als de beste. Samen bepalen we de beste aanpak voor jouw school. 

Ook als je deel wilt nemen aan KunstID of Ieder Kind Een Instrument kun je bij ons terecht. 

Bel (010-2718320) of mail (onderwijs@skvr.nl) ons, of gebruik het contactformulier. Iris helpt je graag.