Ieder Kind Een Instrument

  • Wekelijks muziekles voor de groepen 1 t/m 6
  • Via muziek werken aan sociale competenties, creërend vermogen en presenteren
  • In groep 1 t/m 4 ‘Zingen in de Klas’
  • Vanaf groep 5 een instrument leren bespelen
  • Groots eindoptreden met professioneel Rotterdams orkest

 

De leerlingen leren meer dan muziek maken.
leerkracht, primair onderwijs
#daaromSKVR

Ieder Kind een Instrument is bedoeld om kinderen, die dat van huis uit niet vanzelfsprekend meekrijgen, kennis te laten maken met muziek en het leren bespelen van een muziekinstrument.

SKVR biedt het programma aan op scholen met een relatief hoge schoolweging op basis van de berekening van het CBS. Voor deze scholen worden de kosten voor deelname aan het programma Ieder Kind een Instrument betaald door de gemeente Rotterdam. De scholen gaan bij deelname een samenwerkingsrelatie aan met SKVR, waarbij de school en SKVR samen werken aan een zo goed mogelijke inbedding van muziek in de school.

De lessen zijn voor leerlingen van groep 1 tot en met 6. Voor groep 7 en 8 is een vervolgprogramma beschikbaar dat ingekocht kan worden door de school.

SKVR hecht aan de visie van de school op cultuureducatie en volgt de pedagogische en didactische uitgangspunten van de school. De De SKVR-accounthouder overlegt met de contactpersoon voor cultuur op school over de voortgang en de inhoud van de lessen, onderhoudt contact met de SKVR-muziekdocenten en evalueert met alle partijen.

Logo Gemeente Rotterdam

SKVR denkt graag met je mee over de opbouw van het programma, zodat deze aansluit op de behoefte van jouw school. Hieronder vind je een voorbeeld van hoe het programma opgebouwd kan zijn. 

In de groepen 1 tot en met 4 staat het zingen centraal. De lessen zijn klassikaal en worden gegeven door 1 muziekdocent. De kinderen leren hun stem op een goede manier gebruiken. Muzikale basisprincipes als ‘hoog-laag’, ‘hard-zacht’, ‘snel-langzaam’ komen op een speelse manier voorbij. In groep 4 gaan leerlingen aan de slag met begrippen als ritme en melodie ter voorbereiding op de instrumentale lessen in groep 5 en 6. Ze spelen op (slag)instrumenten en maken een begin met ritmisch noten lezen.

In groep 5 kiezen de leerlingen een instrument. Per klas zijn verschillende instrumenten combinaties mogelijk: de strijkersklas (viool, cello en contrabas), de blazersklas (klarinet, cornet en bariton) en heterogene klassen (verschillende combinaties zoals keyboard met fluit of accordeon met viool). Alle instrumentale muzieklessen worden klassikaal gegeven door twee SKVR muziekdocenten. 

Aan het eind van groep 6 geven de leerlingen samen met professionele musici een bijzonder concert op het podium van de grote zaal van de Doelen. In een vernieuwd programma beleven de kinderen hoe het is om mee te spelen in een groot orkest samen met musici uit het Rotterdams Philharmonisch orkest en het Nieuw Rotterdams Jazz Orkest. Ter voorbereiding bezoeken musici de scholen om alvast kennis te maken en samen muziek te maken.

Een andere opbouw van het programma is ook mogelijk, bijvoorbeeld werken met een blokkenprogrammering passend bij het jaarrooster van de school.  

Ieder Kind een Instrument volgt de SKVR Leerlijn Cultuureducatie. Daarin staan creërend vermogen, presenteren en sociale competenties centraal.

Taal: In alle muzieklessen zijn kinderen ook met taal bezig, zowel bij de actieve onderdelen in de les als bij de meer receptieve onderdelen. Het zingen stimuleert de taalontwikkeling, door de herhaling van woorden en begrippen in de diverse liedjes. De vakdocenten sluiten aan bij de taalmethodes van de school.

Samenwerken: Iedere groep op school vormt een klein orkest met twee of drie verschillende instrumenten waarbij samen leren en spelen centraal staat. De kinderen leren van elkaar en ondersteunen en motiveren elkaar in het leerproces. Tijdens de lessen is er ruimte voor eigen inbreng van de kinderen. De kinderen bedenken ritmes en ontdekken klanken die in een instrument verborgen zitten. In het vernieuwde programma van het IKEI-slotconcert worden de samen ontdekte ritmes en klanken uitgevoerd op het grote podium van de Doelen.

Document:
SKVR Leerlijnen Cultuureducatie (pdf, 9 MB)

 

De eindconcerten van het programma Ieder Kind Een Instrument vormen het feestelijk slot van 6 jaar muziekles. Om nooit meer te vergeten. Van Zingen in de Klas in groep 1 en 2  naar het spelen op een instrument in groep 5 en 6.

Het eindconcert in de Doelen is voor vele kinderen een indrukwekkende gebeurtenis. Zij nemen deel aan een groot orkest bestaande uit 4 of 5 schoolklassen, muziekdocenten, professionele musici van het New Rotterdam Jazz Orchestra en het Rotterdams Philharmonisch Orkest en een dirigent die er samen met de kinderen een indrukwekkend concert van maakt. 
Ouders, familie en andere belangstellenden zijn dan van harte welkom. Ook de leerlingen van groep 5 worden uitgenodigd om de school aan te moedigen en om vast te kunnen zien waar zij mee aan de slag zullen gaan. 

Als jouw school ook in groep 7 en 8 wekelijkse muzieklessen wil aanbieden dan kan dat met het inkopen van KunstID Muziek. Met lessenseries, waarin steeds een ander onderwerp of een ander muziekinstrument centraal staat sluiten we aan op de voorgaande jaren. Leerlingen gaan aan de slag met het zelf bedenken van muziekstukjes of leren in een aantal weken de basis van gitaar- of keyboard spelen. Ook bij deze lessen is het actief muziek maken een belangrijk onderdeel. 

IKEI in de klas

Breng muziek de school binnen, ook na schooltijd! 

Ook naschoolse activiteiten kun je inkopen bij SKVR. Onze muziekdocenten komen wekelijks naar school om les te geven: onder schooltijd en naschool. Als school kies je in samenwerking met SKVR voor een passende invulling van het naschoolse lesprogramma. Denk aan bewegen op muziek, muziek en techniek, een verdieping op de instrumentale IKEI-lessen of algemene muzikale vorming. Bij naschoolse lessen leggen we verbinding met andere scholen en culturele partijen en professionals in de wijk. 
 

Informatie en boekingen

We doen het al járen: structureel cultuureducatie aanbieden in het onderwijs. Geen school is hetzelfde en dat vraagt om advies op maat. Doen we graag, kunnen we inmiddels als de beste. Samen bepalen we de beste aanpak voor jouw school. 

Ook als je deel wilt nemen aan KunstID of Ieder Kind Een Instrument kun je bij ons terecht. 

Bel (010-2718320) of mail (onderwijs@skvr.nl) ons, of gebruik het contactformulier. Iris helpt je graag.