Albeda Economie & Ondernemen

Creatieve lessenserie ter vervanging van gemiste stages.

Door de Corona crisis zijn er minder stageplekken beschikbaar voor studenten. Bedrijven hebben minder tijd voor begeleiding en er wordt zo veel mogelijk thuis gewerkt. Onderwijsleider bij het Albeda College Economie en Ondernemen, Arend Jan van Geldere, riep in het voorjaar zijn team bijeen om op zoek te gaan naar een duurzame oplossing voor hun studenten. “Onze studenten volgen een duaal traject, dat betekent dat ze vanaf het begin van de opleiding hun week verdelen in 2 dagen stage en 2 dagen in de klas,” legt Arend Jan uit. “Op hun stageplek leren ze vaardigheden die we ze in de klas niet kunnen meegeven, die moet je ervaren. Juist die persoonlijke skills zijn voor deze studenten heel belangrijk. Dat ze zichzelf op waarde weten te schatten. Ze zijn al wat ouder, wonen op zichzelf en hebben vaak het nodige meegemaakt.”

Extra mogelijkheden
De extra gelden die vanuit het Rijk beschikbaar werden gesteld maakten het voor Arend Jan en zijn team mogelijk om out of the box te denken en een ambitieus programma op te zetten. De keuze voor de samenwerking met SKVR kwam deels vanuit een persoonlijke drijfveer. “Ik ben zelf actief geweest als muzikant en in de evenmentenbranche. Ik ben ervan overtuigd dat er altijd meer talent in een student zit dan we zien ondanks cultuur, achtergrond of de omstandigheden waarin zij verkeren. Creativiteit kan helpen omdat zichtbaar te maken. Het gezicht erachter komt naar voren en dat geeft een completer beeld van iemand.”

Persoonlijke vaardigheden
Er was al gauw overeenstemming in het team om met SKVR in zee te gaan. “Andere teams bij Albeda hebben eerder workshops van SKVR ingezet tijdens de introductieweken. Door creatief met elkaar samen te werken en iets van jezelf te laten zien leer je elkaar snel en op een leuke manier kennen.” De link naar hun eigen programma werd ook gelegd. “Creativiteit helpt bij het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden. De studenten moeten er echt iets van zichzelf inleggen en werken samen. Ze ervaren zelf over welke talenten ze nog meer beschikken. Ik zag vorige week een groepje dat elkaar aan het filmen was voor een vlog. De dynamiek die ik dan zie! Ik was echt verrast dat studenten die normaal behoorlijk introvert zijn daar nu ineens helemaal stonden. Terwijl het toch best spannend is om voor een camera te staan. Ook van de studieloopbaanbegeleiders kreeg ik terug dat de studenten het oprecht leuk vonden om mee bezig te zijn. Dat zijn toch dingen die je in een gewone les niet kunt meegeven.”

Evalueren
In het programma gaan de studenten aan de slag met lessenseries in Vloggen, Creatief schrijven, Solliciteren, Personal Branding, Klantvriendelijk telefoneren en maken ze een Video CV. “Zelf vullen we aan met een verdieping in de vakken waar de studenten extra begeleiding in kunnen gebruiken.” Dit alles is alleen maar mogelijk dankzij de extra gelden die het Rijk nu ter beschikking stelt. Maar elementen uit dit programma wil van Geldere zeker behouden. “We gaan de studenten natuurlijk vragen wat zij hier van opgestoken hebben maar ik zie nu al de meerwaarde. Je komt in deze lessen makkelijker bij persoonlijke thema’s. Dat is ook voor mentoren een mooi bruggetje om het gesprek met een student aan te gaan. En dingen als een Video CV maken sluiten gewoon heel goed aan op de praktijk. SKVR kan dat creatiever dan wij en het ontbreekt soms aan tijd hiervoor. Dat maakt dat dit een vruchtbare samenwerking is waarin we elkaar echt versterken.”

Lees meer over deze bijzondere samenwerking»