Taalontwikkeling door muziek op het Speciaal Onderwijs

De Auris Hildernisseschool heeft een ambitieus plan opgesteld om met intensieve cultuureducatie aan te sluiten op de visie en doelen van de school.
Auris Hildernisseschool

Op de Auris Hildernisseschool halen ze alles uit de kast om de leerlingen te ondersteunen in taalvaardigheid. De school voor Speciaal Onderwijs is er voor kinderen die moeite hebben met taal en dus zijn de behoeftes van de leerlingen anders dan op een reguliere school. Via de KunstPakt regeling van KCR heeft de Auris Hildernisse een ambitieus plan opgesteld om met intensieve cultuureducatie aan te sluiten op de visie en doelen van de school. Nu het eerste schooljaar er bijna op zit, kijken we naar de impact van de lessenseries met teamleider Margreet van Maurik en Janna Breevaart, onderwijsondersteuner en voorzitter van het opgaveteam Expressieve ontwikkeling.

Affiniteit met kunst

Janna heeft een achtergrond als muziekdocent en omdat twee van haar collega’s affiniteit met Theater en Dans hadden was de keuze om cultuureducatie structureel te gaan inzetten sterk inhoudelijk gemotiveerd. “We zagen zelf tal van mogelijkheden die juist voor onze leerlingen waardevol kunnen zijn omdat je vanuit deze disciplines op een andere manier met taal aan de slag kunt gaan,” licht ze toe. Naast taal zijn ook de sociaal-emotionele-, en de motorische ontwikkeling van de leerlingen speerpunten van de school waar vanuit het KunstPakt plan aan gewerkt wordt.

De lessen, waarvan SKVR de Muziek en Theater verzorgt, worden gegeven in series van tien weken die steeds afgesloten worden met een presentatie. Tussentijds wordt gemonitord aan welke doelen de lessen bijdragen. “Muziek scoort goed op taal en sociaal-emotionele ontwikkeling. Taal is natuurlijk een letterlijk onderdeel bij zingen maar ook het ritme en het melodische aspect heeft een gunstige invloed op de taalontwikkeling. Daarnaast geeft het de kinderen zelfvertrouwen, lichaamsbewustzijn en werken ze beter met elkaar samen.”

Samenwerking

De vakkrachten van SKVR zijn onderdeel van het schoolteam en krijgen zo veel mogelijk mee van de visie van de school. De leerkrachten van de school zijn zeer betrokken bij de lessen van SKVR en zorgen ook voor de connectie met het programma van de Vreedzame school, waar de Auris Hildernisse aan meedoet en waar de kunstlessen op aanhaken. “In de Theaterlessen gaat het veel over emoties. Een mooie manier om op een non-verbale manier met de leerlingen te werken door ze bijvoorbeeld verschillende gevoelens te laten uitbeelden,” legt Janna uit. “Dit thema is ook belangrijk binnen de Vreedzame school. Het was bijzonder om te zien dat de kinderen die link tussen de Theaterlessen en de uitgangspunten van de Vreedzame school ook zelf zagen. Dan komt alles echt samen,” vult Margreet aan.

Droom

“Het is onze intentie om cultuureducatie een structureel onderdeel te laten blijven van ons curriculum en daarvoor een leerlijn te ontwikkelen,” vertelt Margreet. “Liefst met dit zelfde team van docenten want we zijn echt met elkaar aan het bouwen en van elkaar aan het leren. Het contact met SKVR verloopt vlot en er wordt goed met ons meegedacht. En misschien wel het allerbelangrijkst: we zien dat de leerlingen er blij van worden. Dat is op zich al waardevol en ze leren er ook nog eens beter van.”

interview: Janine Kratzenberg
fotografie: Daniel van der Kolk