Slim Organiseren: extra formatie op school door inzet kunstvakdocenten

SKVR en KCR zijn gestart met een creatieve pilot om bij te dragen aan het plan Slim Organiseren, dat gericht is op het oplossen van het lerarentekort, het versterken van het onderwijs en het verbeteren van kansengelijkheid in Rotterdam.
Slim Organiseren

SKVR en KCR (Kenniscentrum Cultuuronderwijs Rotterdam) zijn gestart met een pilot om op een creatieve manier bij te dragen aan het plan Slim Organiseren, dat gericht is op het oplossen van het lerarentekort, het versterken van het onderwijs en het verbeteren van kansengelijkheid in Rotterdam. De pilot is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs van de gemeente Rotterdam.

Op vijf Rotterdamse basisscholen staan sinds het begin van dit schooljaar kunstvakdocenten voor de klas. Het zijn scholen die het onderwijs anders willen organiseren. Anders doordat ze hun docententeam uitbreiden met experts in andere vakgebieden, zoals in dit geval kunstvakdocenten. De kunstvakdocenten geven les vanuit hun kunstdiscipline en dragen bij aan sociaal-emotioneel leren, kunnen aansluiten bij thema’s die op school spelen en bijdragen aan doelstellingen op het gebied van taal, wereldoriëntatie of burgerschap. Waar de school geholpen wordt met extra formatie, profiteren leerlingen van de creatieve blik die kunstvakkrachten meebrengen naar school. Cultuuronderwijs krijgt dankzij deze pilot een stevigere plek in het onderwijs.

Marije Langhorst (Theaterdocent) is begin dit jaar begonnen op het OBS Finlandia in Rotterdam West: 'Ik vind het geweldig dat ik leerkrachten kan ontlasten en ondersteunen en tegelijkertijd een rol speel in de toegevoegde waarde van kunst aan het onderwijs. Ik denk dat het heel belangrijk is om kunst meer te laten samensmelten met het onderwijs. Daarmee komt er meer verdieping op thema’s als: hoe uit ik me, hoe geef ik grenzen aan, hoe ga ik met anderen om? Met theater stip je dat allemaal aan. Kunst en onderwijs meer integreren is super belangrijk.’

Lerarentekort

’SKVR en KCR voelen zich betrokken bij het probleem van het lerarentekort en de risico’s die dit oplevert voor de ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen. Samen met kunstvakdocenten en schoolbesturen bedachten we plannen hoe je met inzet van vakkrachten kunt bijdragen aan oplossingen voor dit probleem en hoe je het onderwijsaanbod – ook van de reguliere vakken- kunt verrijken door kunstvormen te integreren. Kunstvakdocenten zijn bijvoorbeeld sterk in projectmatig werken en in onderzoekend en ontdekkend leren. Wat gebeurt er als zij per week niet een uurtje, maar een halve dag worden ingezet en in nauwe samenwerking met de leerkrachten van de school daar het onderwijs vormgeven? In de pilot onderzoeken we samen met de scholen hoe we een stukje formatie kunnen invullen en met welke activiteiten we het beste kunnen bijdragen aan sterk onderwijs’ vertelt Sylvia Wiegers (cultuureducatie-specialist bij SKVR) over de aanleiding en ontwikkeling van de pilot.

Samenwerking met Thomas More Academie

Onderdeel van het plan van SKVR en KCR is het aanbieden van scholing, op pedagogisch en didactisch vlak, voor kunstvakdocenten die ambitie hebben om onderdeel te zijn van Slim Organiseren. Hierin werken zij samen met de Thomas More Academie. Een eerste groep docenten is reeds gestart met het opleidingstraject Level Up. De pilot wordt door de gemeente gefinancierd met geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.
’In deze post-corona tijd is er sprake van een toegenomen kansenongelijkheid onder kinderen. Om ieder kind de kans te bieden veerkrachtig uit deze crisis te komen is het belangrijk dat er naast rekenen en taal ook voldoende tijd en aandacht is voor het welzijn en de brede ontwikkeling van kinderen. Met de Kunst van Slim Organiseren willen we niet alleen op korte termijn een probleem oplossen, maar vooral ook ons steentje bijdragen aan een duurzame verrijking van het onderwijs’, vertelt Liesbeth Levy (directeur KCR) over de visie en doelstellingen van Slim Organiseren.

Meer informatie?

Wil je meer weten over Slim Organiseren met inzet van kunstvakdocenten? Neem dan contact op met Sylvia Wiegers:s.wiegers@skvr.nl