Samenwerking Albeda leert studenten belang cultuurbeoefening voor peuters

Met actieve cultuurbeoefening kun je niet jong genoeg beginnen.
Studenten Albeda onderwijsassistenten

Juist bij jongere kinderen, waarbij de hersens nog volop in ontwikkeling zijn, kunnen creatieve activiteiten veel positieve impact maken. Dat vindt ook het Albeda College Sociaal & Pedagogisch werk en daarom zijn SKVR en Albeda een bijzondere samenwerking gestart. “Waardevol”, vindt SKVR coördinator Jonge kind/Voorschools Sharon Dania, “want zo krijgen toekomstig begeleiders kunst en cultuur al tijdens de opleiding mee. Dat biedt niet alleen de nodige vaardigheden maar is ook belangrijk voor het draagvlak voor actieve cultuurbeoefening in deze sector.”

Traject in co-creatie
De studenten volgen een traject dat in co-creatie is opgesteld waarin ze zelf de waarde van kunst en cultuur in de lessen gaan ervaren. De lessen worden verzorgd door docenten van SKVR en het werken met peuters staat centraal. De eerste lessen hebben inmiddels plaats gevonden en de reacties van de studenten zijn positief. Hieronder een greep uit de reacties.

Het ervarend leren werd gewaardeerd. De studenten, die in hun opleiding veel theorieles krijgen, vonden het verfrissend om ook zelf actief aan de slag te gaan: “Ik dacht eerst dat het […] saai was, maar was eigenlijk best wel leuk!

In de les was ook ruimte voor reflectie op hoe je als begeleider voor de groep staat: “Je gaat er echt over nadenken. Hoe je jezelf ziet en hoe je overkomt.”

De docenten sloten aan bij de belevingswereld van de studenten: “Echt leuk. Dit moeten we vaker doen. Maar wel met haar [de docent], want zij is onze leeftijd.” En uiteraard ging de groep ook praktisch aan de slag: “Deze informatie kan ik echt toepassen in m’n werk als onderwijsassistente.”

Verdieping
Dit jaar krijgen de studenten twee workshops en volgend studiejaar worden dat er vier. “We laten de studenten eerst ervaren en leren en gaan daarna verdiepen,” legt Sharon uit. “Ze krijgen steeds meer tools zodat ze uiteindelijk zelf praktisch aan de slag kunnen. Dat kan als begeleider van een kunstvakdocent maar ze leren ook zelf elementen van creativiteit in hun eigen activiteiten te gebruiken.”

De samenwerking tussen Albeda en SKVR is in eerste instantie voor twee jaar en daarna volgt een evaluatie. Dit project wordt uitgevoerd met behulp van de Kunst Pakt-regeling, voor meer divers, inclusief en relevant kunstonderwijs.