Nieuwe samenwerking SKVR met Centre for Arts & Sciences Education

Directeur Anne Nigten van Centre for Arts & Sciences Education (CASE) en SKVR directeur-bestuurder Claudia Doesburg ondertekenden een nieuwe samenwerking rondom onderwijsinnovatie.
Ondertekenen CASE X SKVR Claudia Doesburg (l) en Anne Nigten

In het onderwijs bereiden we leerlingen voor op een toekomst vol uitdagingen. We staan voor complexe vraagstukken zoals klimaatverandering, groeiende ongelijkheid en de verspreiding van nepnieuws. Deze uitdagingen, die we ook wel 'wicked problems' noemen, spelen zich af in een voortdurend veranderende wereld. Om leerlingen hierop voor te bereiden, zijn innovatieve lesmethoden nodig.  

Kunst, wetenschap en Technologie 
Onderwijsinnovatie vormt de basis voor een nieuwe samenwerking tussen SKVR en het Centre for Arts & Sciences Education (CASE). 
CASE is een transdisciplinair centrum voor onderwijsvernieuwing waar lectoren van zeven hogescholen en een ROC samenwerken. Samen doen ze praktijkgericht onderzoek naar onderwijsvernieuwing en maatschappelijke innovatie, met verbindingen naar de praktijk. 
Het onderzoek richt zich op de thema's: 'Onderwijs op het snijvlak van Kunst, Wetenschap en Technologie' en 'Sociaal engagement'. De bevindingen zijn relevant voor onderwijs- en culturele professionals. Daarom organiseert CASE innovatienetwerken waar onderwijsprofessionals een training volgen en tegelijkertijd samenwerken met hun peers. 

SKVR sluit zich aan bij CASE als po-Hub voor het innovatienetwerk voortgezet onderwijs (vo) in de regio Rotterdam, waar kunstvakdocenten en groepsleerkrachten trainingen kunnen volgen op het gebied van kunst, wetenschap en technologie. Onze docenten uit de SKVR Tech-leercommunity gaan actief deelnemen aan trainingen en kennis uitwisselen binnen het CASE-netwerk. 

Cross overs
Directeur Anne Nigten van CASE is enthousiast over de samenwerking met SKVR, met name vanwege de leercommunity SKVR Tech en het innovatieve werk in het Maaklab: “Om wicked problems het hoofd te bieden is het belangrijk om cross overs te maken tussen creativiteit, analytisch denken en samenwerken”, legt Anne uit. “Al deze vaardigheden hebben leerlingen in de toekomst nodig om complexe vraagstukken het hoofd te bieden en om zelf weerbaar en veerkrachtig te zijn in een veranderende samenleving. Het onderwijs ziet de noodzaak maar is nog zoekende. Daar trekken we samen in op door te onderzoeken waar scholen behoefte aan hebben en hoe we ze daarin kunnen faciliteren. Als je stappen wilt maken, dan moet je het samen doen. Dus werken we samen met leerkrachten, die we in onze trainingen en tools geven waar ze zelf mee verder kunnen. Tot nu toe vooral in het voortgezet onderwijs maar in het nieuwe schooljaar starten er dus twee po-hub’s. Digitale geletterdheid is in het primair onderwijs bijvoorbeeld een belangrijk vak waar de creatieve benaderingswijze van kunstenaars echt van meerwaarde kan zijn om het aantrekkelijker aan te bieden aan leerlingen.” 

Vanuit SKVR is Suzanne Ypma, adviseur Innovatie en ontwikkeling betrokken: “Wij worden landelijk door steeds meer partijen uit de benaderd om onze kennis te delen. CASE is daarvoor een mooi platform waarin we bovendien ook contacten opbouwen met de lectoraten van de aangesloten Hoge Scholen. Zelf hebben we al nauw contact met de HKU en dat kunnen we nu nog verder verdiepen. Onze docenten maken tijdens de volgende docentendag kennis met de trainingen van CASE. Daarna specialiseert een kleine groep geïnteresseerden zich verder in de samenwerking met wetenschap en techniek om onze kunstlessen verder te innoveren.”

Netwerkevent
Op 30 september organiseert CASE het netwerkevent Hoe? Zo! Kunst, wetenschap en technologie in het primair onderwijs. Het is bedoeld voor leerkrachten, kunstvakdocennten en studenten in de kunst en techniek. Ook Suzanne is van de partij met een workshop over de SKVR Tech leercommunity. Daarin vertelt ze hoe de groep te werk is gegaan. Je kunt dan ook zelf experimenteren met tech-instrumenten zoals de Dato Duo synthesizer die SKVR de afgelopen vier jaar op scholen heeft ingezet. 

Informatie over netwerkevent en aanmelden vind je hier

Artikel: Janine Kratzenberg
Foto: Rosan Buis