Muziek in de Voorschool gaat van start

SKVR start in januari 2022 met de pilot van het nieuwe programma ‘Muziek in de Voorschool’
Door muziekeducatie in te zetten tijdens de peuterleeftijd hebben we veel impact op de (taal)ontwikkeling van kinderen. Door op een slimme manier de expertise van kunstprofessionals en VE-medewerkers met elkaar te verbinden dragen we ook bij aan het verminderen van het medewerkerstekort binnen de Voorschoolse Educatie.
Peuter met Xylofoon

SKVR start in januari 2022 met de pilot van het nieuwe programma ‘Muziek in de Voorschool’. Dankzij het Nationaal Programma Onderwijs hebben we de mogelijkheid het programma de komende twee jaar uit te voeren. 

Impact maken op de taalontwikkeling van het jonge kind
Het jonge kind (0-6 jaar) heeft in het beleid van SKVR bijzondere aandacht. Uit onderzoek blijkt dat we met muziekeducatie tijdens deze eerste jaren veel impact kunnen maken op de (taal)ontwikkeling van kinderen. Het afgelopen jaar is er bij SKVR hard gewerkt aan een programma voor deze jonge doelgroep. 

Taalontwikkeling én een oplossing voor het medewerkerstekort
Sharon Dania is coördinator voorschool/jonge kind bij SKVR en heeft het programma opgezet. Zij vertelt: “SKVR wil zo vroeg mogelijk beginnen met cultuureducatie voor elke peuter om taalontwikkeling te stimuleren. Dit is momenteel extra van belang voor peuters die voorschoolse educatie hebben gemist vanwege corona, tijdens de lockdown of doordat zij later beginnen aan de voorschool met een VE-programma.” 

Net als in het reguliere onderwijs kampen de voorschoolse voorzieningen met een tekort aan medewerkers. Om het programma succesvol in te zetten is deze uitdaging meegenomen in de ontwikkeling. 
“We gaan een samenwerking aan met voorschoolse voorzieningen. Hierin onderzoeken we wat er gebeurt als Kunstprofessionals en VE-medewerkers gaan samenwerken. Kunnen wij door de koppeling van de expertises en het ''anders'' organiseren, enerzijds een boost geven aan taalontwikkeling en anderzijds iets bijdragen aan het terugdringen van het personeelstekort? In de pilot onderzoeken we welk model van samenwerking duurzaam inzetbaar is om gelijke kansen voor kinderen te bevorderen.” aldus Dania.


Maak onderdeel uit van de pilot
Heb je na het lezen van dit artikel interesse in het project en komt jouw organisatie in aanmerking voor de Voorschoolse subsidie vanuit gemeente? Neem dan gerust contact met ons op. Wie weet maakt jouw organisatie straks onderdeel uit van de pilot!
 

Contact

Heb je interesse in een samenwerking of wil je graag meer weten over de mogelijkheden? 

Bel tijdens kantooruren op 010-271 8320 of stuur een mail naar onderwijs@skvr.nl.
Of gebruik het contactformulier, dan neem ik contact met je op.


Sharon Dania
Coördinator Voorschool/Jonge Kind Onderwijs