Kunstvakdocenten behalen certificaat LevelUp Pedagogiek

Op 14 maart 2023 behaalde de eerste lichting kunstvakdocenten hun certificaat voor LevelUp compact Pedagogiek. Het opleidingstraject is tot stand gekomen als onderdeel van de pilot ‘Lerarentekort, slim organiseren met inzet van kunstvakdocenten', een samenwerking tussen KCR, SKVR en de Thomas More Hogeschool.
uitreiking certificaat

Van elkaar leren, het geleerde meteen in de praktijk toepassen en vooral: veel waardevolle theoretische kennis. Daar draait het om in het leertraject LevelUp compact Pedagogiek, waarin kunstvakdocenten die werkzaam (willen) zijn in het onderwijs hun didactische en pedagogische kennis verdiepen. Het opleidingstraject is tot stand gekomen als onderdeel van de pilot ‘Lerarentekort, slim organiseren met inzet van kunstvakdocenten', een samenwerking tussen KCR, SKVR en de Thomas More Hogeschool. KCR en SKVR zagen het grote maatschappelijke probleem van het lerarentekort en interventies om het tekort aan te pakken in het plan Slim Organiseren. "We zijn in gesprek gegaan met kunstvakdocenten hoe we daaraan een bijdrage kunnen leveren. Dit leverde mooie voorbeelden op hoe kunstvakdocenten verbinding kunnen maken met thema's en vakken in het curriculum. En ook hoe ze door hun inzet anders te organiseren een bijdrage kunnen leveren met een stukje formatie.”

“Op zeven Rotterdamse basisscholen brengen we deze pilot nu al in de praktijk”, vertelt Sylvia Wiegers, Cultuureducatiespecialist bij SKVR. Om deze stap te maken, hebben we kunstvakdocenten gevraagd wat ze nodig hebben. “Meer weten over hoe het werkt in het onderwijs. En het versterken van pedagogische en didactische kennis”, vroegen de docenten. En zo was de kiem gelegd voor LevelUp compact.

Op 14 maart 2023 behaalde de eerste lichting studenten hun certificaat voor LevelUp compact Pedagogiek. Kunstvakdocenten, werkzaam bij SKVR, volgden in de avonduren vier modules in Pedagogiek en Didactiek. “Het was geen uitgestippeld pad,” vertelt Ineke Vermeulen, coördinator en docent van LevelUp namens Thomas More. “We hebben van elkaar geleerd. Jullie waren al goede kunstvakdocenten en nu hebben jullie een stap gemaakt naar het geven van nog meer betekenisvol onderwijs.”

Dansdocent Celine deed mee om haar kennis te verdiepen en op te frissen. “Ik voel me nu zekerder voor de klas, omdat ik weet waarom ik kies voor een bepaalde aanpak. In de opleiding heb ik tools gekregen waardoor ik de kinderen beter kan benaderen.” Wat ze ook fijn vindt is dat ze op termijn de keuze kan maken om haar vak als dansdocent te combineren met dat van leerkracht.

Voor actrice en theaterdocent Anna was het onderwijs een nieuw werkveld. Toen ze via collega’s kennismaakte met Slim Organiseren, inspireerde dat haar om dit nieuwe terrein te gaan ontdekken. “Ik merkte dat ik daar wel meer didactische en pedagogische vaardigheden voor kon gebruiken: kennis over hoe kinderen leren, hoe je met een grote groep omgaat en hoe je van je les meer maakt dan alleen iets wat leuk en mooi is. Leerdoelen waren vroeger bijvangst, maar nu werk ik veel doelgerichter.” Door uitval van leerkrachten op de school waar Anna werkt, kreeg zij al snel de kans om ook als invalkracht voor de klas te staan. Daar kan zij haar nieuw opgedane kennis ook volop toepassen. “De stap naar de PABO vond ik nog te groot dus het is super dat ik er op deze manier in kan groeien.”

De ervaren muziekdocent Ottilie begon aan LevelUp om zich te oriënteren op de mogelijkheid om haar werk als vakleerkracht muziek te combineren met een paar dagen voor de klas. “Ik dacht dat het misschien tijd was om die overstap te maken.” Ze heeft boven verwachting veel geleerd van LevelUp. Vooral over hoe kinderen optimaal leren. “Ik geef de klas nu veel meer eigenaarschap. Dat zit in kleine dingen: welk instrument kies je deze les? Welke liedjes zullen we instuderen? Het zorgt voor een grotere betrokkenheid.” Doordat ze meer kennis heeft merkt ze dat ze meer ruimte kan geven aan de leerlingen. “Als een kind een keer niet wil, dan moet dat kunnen. Vroeger zou ik de strijd zijn aangegaan. Nu laat ik die leerling even. Vaak haken ze dan later toch nog aan om na afloop met een vrolijke ‘Tot volgende keer’ de les te verlaten,” vertelt ze lachend. Van het plan om vaste dagen voor de klas te gaan staan, is ze afgestapt. “LevelUp heeft me zo veel nieuwe inzichten over mijn vak als muziekdocent gegeven dat ik me weer helemaal daarop wil storten.”

Een tweede lichting kunstvakdocenten van verschillende Rotterdamse culturele instellingen is inmiddels begonnen aan LevelUp. In september 2023 start een volgende groep.

Heb je interesse om mee te doen? Kijk op https://kc-r.nl/lerarentekort

De pilot 'Lerarentekort, slim organiseren met inzet van kunstvakdocenten' is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs van Gemeente Rotterdam. Op kc-r.nl/lerarentekort vind je meer informatie over de pilot.

In 2023 is er ruimte voor meer scholen en culturele instellingen om aan te sluiten. Neem hiervoor contact op met Josien de Geus, projectleider van de pilot bij KCR, j.de.geus@kc-r.nl
 

Artikel door: Janine Kratzenberg