Innoverend samenwerken voor de ontwikkeling van het jonge kind

Ontdek hoe SKVR met innovatieve samenwerking de ontwikkeling stimuleert in kinderopvangorganisaties.
Jonge kind

Het jonge kind is een van de focusgroepen van SKVR. Ruim een jaar geleden begonnen we binnen 2 kinderopvangorganisaties en Voorschoolse voorzieningen met Muziek in de Voorschool. Ondertussen verzorgen we met 12 kunstvakdocenten in 37 groepen binnen 7 kinderopvangorganisaties en Voorschoolse voorzieningen lessen in muziek en bewegen voor de allerkleinsten. 

Groei was dus het thema van het afgelopen schooljaar en nu is het tijd voor verdieping. “We willen het product nog steviger neerzetten voor de toekomst”, licht projectcoördinator Sharon Dania toe. “In een Ontwikkelgroep met de kunstvakdocenten wordt nieuw interdisciplinair aanbod ontwikkeld waarbij muziek-, dans-, en waar mogelijk beeldende kunstvakdocenten elkaar aanvullen. Ook onderzoeken we wat werkt en wat verbetering behoeft. Dat neem ik vervolgens mee naar de Denktank waaraan de pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches, managers kinderopvang deelnemen. Een issue was bijvoorbeeld dat de werkdruk bij de pedagogisch medewerkers vanwege de personeelstekorten hoog is. Hierdoor was het voor onze kunstvakdocenten soms lastig om samen te werken, terwijl dat om resultaten te boeken essentieel is.

Maar er zijn ook succesverhalen die we met elkaar delen. Sharon geeft een bijvoorbeeld: "In de week voordat de dansdocent komt, leest de pedagogisch medewerker elke dag het boekje van het gezamenlijke thema voor met de woorden die daarbij horen. Aan het eind van de week komt de dansdocent op de groep. Die start ook met hetzelfde boekje. Daarna gaat ze met de peuters dansen en bewegen en herhaalt daarbij de woorden die ze hebben gehoord. Wat blijkt? Peuters die de woorden aan het begin van de week niet konden uitspreken of niet begrepen, begrijpen door te dansen en te beleven de woorden nu wel. En kunnen ze ook uitspreken. Dit draagt ook bij een de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Als het iets leert en begrijpt, geeft dat een blij gevoel van trots."

Onderzoek en verder ontwikkelen

Het Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED-Groep) doet nu onderzoek naar de effecten van onze samenwerking tussen de kunstvakdocenten en de pedagogisch medewerker op de sociaal-emotionele en taalontwikkeling van de peuters zodat we dit soort effecten straks ook onderbouwd verder kunnen ontwikkelen.

Over de samenwerking met de voorscholen is Sharon positief. “We merken dat we veel van elkaar leren. Onze kunstvakdocenten op het vlak van pedagogiek en de pedagogisch medewerkers nemen weer elementen van onze creatieve lessen/activiteiten  mee in hun eigen praktijk. Ze filmen onze lessen/activiteiten en gebruiken die in de groepen en plaatsten het ook in het Ouderportaal want ouders gaan thuis ook graag creatief met hun peuters aan de slag.”

Een ander belangrijk punt waar Sharon zich de komende voor inzet is de wet- en regelgeving die de praktijk regelmatig in de weg zit. “We zouden veel meer kunnen betekenen in de voorschool. Juist vanwege de tekorten. Maar onze kunstvakdocenten mogen niet als volwaardig medewerker voor een groep staan. Dat is zonde want ze zijn wel degelijk opgeleid om met kinderen te werken en zouden de pedagogisch medewerkers hier enorm mee kunnen ondersteunen.”

Meer weten of interesse in een samenwerking? Mail met Sharon: s.dania@skvr.nl

interview: Janine Kratzenberg