Hotspot voor talentontwikkeling op Zuid

Uitgaan van de kracht van de wijk, een community vormen en samenwerken met een diversiteit aan partners.
Dat is hoe Sarina van la Parra van Chance to Influence een Rachel Heymach van Talentz Skool samenwerken aan hun droomproject YUTH (Young Urban Talent House).
Talent2

Betrokkenheid bij de buurt
Het YUTH moet een hotspot op Zuid worden waar kinderen en jongeren hun creatieve talent kunnen ontwikkelen, hun netwerk kunnen uitbreiden en leren ondernemen. Rachel: “Creatieve uitingen zoals muziek en dans liggen dicht bij onze doelgroep, die vooral uit de Afro-Caribische gemeenschap komt. Door positief in te spelen op talenten die er al zijn kun je op een laagdrempelige manier bijdragen aan talentontwikkeling, zelfvertrouwen en een gevoel van betrokkenheid.” Zelf werken de initiatiefnemers ook vanuit een hun betrokkenheid in de wijk IJsselmonde. “Ik ben hier opgegroeid en heb een fijne jeugd gehad waarin ik volop kansen had mezelf te ontwikkelen. Dat gun ik mijn en andere kinderen ook. Maar er is nu veel minder aanbod dan vroeger is in de wijk. Er zijn veel faciliteiten voor sport, maar er is weinig aandacht voor kunst en cultuur, minder ontmoetingsplekken, weinig jeugdwerk. Kortom er ontbreekt echt iets in deze toch al kwetsbare wijk en daar moeten we iets mee.”

"Het begint met veel oog en aandacht voor de doelgroep."

Waarde van creativiteit
En dus gingen Rachel en Sarina aan de slag. Zelf zeggen ze niet volgens een vaste methode te werken maar het is wel duidelijk dat ze weten waar ze heen willen en hoe ze dat kunnen bereiken. Dat begint met veel oog en aandacht voor de doelgroep, kinderen en jongeren van 2 tot 27 jaar. Zien wat hen bezighoudt, aanreiken wat ze nodig hebben en ze net een stapje verder brengen dan ze zelf zouden bedenken. “Creativiteit krijgt te weinig aandacht op scholen,” vindt Sarina, “terwijl het juist belangrijk is voor die kinderen die niet graag met hun neus in de boeken zitten.” Ze spreekt hier ook uit eigen ervaring: “Ik had en heb altijd veel ideeën in mijn hoofd. Via kunst en cultuur heb ik geleerd dingen uit te ontdekken en te proberen. Het maakt je gelukkig!” Rachel vult aan dat je via creativiteit ook andere kanten van jezelf en je omgeving ontdekt, het je denkvermogen vergroot en dat het verbindend werkt.

Samenwerken
“We gaan uit van de kracht van de wijk, er is hier al zo veel aanwezig, je hoeft eigenlijk alleen maar te luisteren naar de ideeën die er zijn en in te zetten op het versterken van het aanbod,” constateert Sarina. Daarbij werken de twee samen in een breed netwerk van organisaties. “Wij zijn een kleine stichting maar samen met vele anderen kunnen we een grote impact maken. We hebben goede contacten met hulpverleners, scholen en ondernemers,” vertelt Rachel, “dus we kunnen ook schakelen als dat nodig is.”

Ook de samenwerking met SKVR is weloverwogen. “Wij beschikken over sociaal kapitaal en hebben partners nodig die ons ondersteunen en faciliteren om dat verder te brengen. We zijn blij dat SKVR het inzicht heeft dat het zo werkt in de wijken en dat ze zich daaraan verbinden. En bovendien hebben we een hele fijne klik en werden beide partijen meteen enthousiast om samen verder te gaan ontwikkelen. Wij willen onze jongeren de kans geven om zich te professionaliseren, zodat bijvoorbeeld goede dansers leren om zelf ook les te kunnen geven zodat ze iets terug kunnen doen voor de wijk en op hun beurt weer een rolmodel voor jongere kinderen zijn.” Om de samenwerking te verduurzamen stellen Talentz Skool , Chance to Influence en SKVR een intentieverklaring op met de plannen en afspraken voor YUTH de komende tijd.

De ultieme droom is een vaste plek in de wijk. Een hotspot, zoals ze het zelf noemen, waar alles samenkomt. Van huiswerkbegeleiding tot een muziekstudio. Maar daar zijn middelen voor nodig en die heb je niet als kleine partij. Dus ze beginnen bij het begin en in samenwerking gaan er ongetwijfeld mooie dingen uit voortkomen.