Cultuurcoaches op de RK Maria Basisschool

Chanine Hameetman, adjunct- directeur van RK Maria Basisschool, vertelt over haar ervaring met de cultuurcoaches.
Cultuurcoach Chanine Hameetman

Ik sprak met Chanine Hameetman, adjunct- directeur van RK Maria Basisschool, waar Maaike Gilden vanuit de SKVR werkt als cultuurcoach dans. Daarnaast heeft de school meerdere cultuurcoaches vanuit Jeugdtheater Hofplein in huis.

Chanine vertelde dat ze hard bezig zijn om zich als school te profileren. Waar staan we voor? Wat willen we uitdragen? Een belangrijke doelstelling is om de partners in de wijk waar mogelijk te betrekken, onder andere om kinderen in de gelegenheid te stellen te participeren in naschoolse activiteiten.

Op onze school zitten nogal wat kinderen die onder de armoedegrens leven. De RK Maria Basisschool doet dan ook mee met de pilot SOS kinderarmoede. Vaak gaat het om verborgen armoede. We zien bijvoorbeeld dat kinderen geen brood mee naar school krijgen of altijd in dezelfde kleren rondlopen. Gelukkig zijn er veel potjes geld voor dit soort situaties. Maar ouders durven vaak niet aan de bel te trekken. Er heerst nog steeds veel schaamte als het om armoede gaat.

Als een kind opgroeit in een gezin met weinig financiële middelen, ligt er wat ons betreft een taak bij school om die kinderen in de gelegenheid te stellen mee te doen met sportieve of culturele naschoolse activiteiten. Bij ‘Thuis in West’ worden veel laagdrempelige activiteiten georganiseerd. Vaak zijn die gratis of heel goedkoop. Als het geld er desondanks niet is, vinden we altijd wel ergens een potje zodat kinderen toch kunnen meedoen.

In het ‘Wijkpaleis’ - dat vroeger een schoolgebouw is geweest - huren we vijf leslokalen. We hebben weliswaar een aparte ingang, maar delen dat gebouw dus wel. Dat maakt samenwerking en kruisbestuiving een stuk gemakkelijker.

Door de inzet van Maaike nemen veel kinderen inmiddels deel aan buitenschoolse activiteiten bij ‘Het Wijkpaleis’ en ‘Thuis in West’. Geweldig dat ze dat heeft weten te bereiken.

Nog een voordeel van Maaike als cultuurcoach: ze maakt de lessen van de vakdocenten meer zichtbaar. Dat doet ze door regelmatig prachtige posters en een flitsende nieuwsbrief te maken over alle binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ze verbindt de school hiermee niet alleen aan de vakdocenten uit verschillende disciplines, maar ook aan onze partners in de wijk. Leuk en informatief voor ouders, maar zeker ook voor docenten onderling.

Maaike doet dat duidelijk met veel plezier en het resultaat is super! Op school zien we hiervan echt de meerwaarde. In eerste instantie liep het contact voornamelijk via mij, inmiddels weten leerkrachten haar steeds beter te vinden.

Dat is natuurlijk wat je wilt, een cultuurcoach die echt onderdeel van je team is. Wij hebben geluk met Maaike. Ze is enorm betrokken bij de school en dat resulteert in een onwijs fijne samenwerking!