Cultuurcoach Maaike Gilden

Maaike is dansdocent en cultuurcoach op de RK Maria basisschool in Rotterdam West. Dit is haar derde jaar op de school, waarvan haar tweede als cultuurcoach.
Maaike Gilden

Ze geeft danslessen aan de kleuters. Daarnaast organiseert ze als cultuurcoach projecten voor kinderen uit alle leerjaren. De cultuurcoachlessen hebben niet per se een connectie met dans.

Drie keer per jaar wordt op de Mariaschool een zogenaamde ‘leef- en beleefweek’ rondom een bepaald thema georganiseerd. "Voor ik cultuurcoach werd, verbond ik mijn lessen al zo veel mogelijk aan deze thema’s. Tegenwoordig probeer ik daarnaast ook aansluiting te vinden bij de partners in de wijk. Dat betekent dat ik nu breder kan denken dan voorheen. De kleuters werkten bijvoorbeeld rondom het thema ‘restaurant’. Als cultuurcoach kon ik een restaurantbezoek in de wijk organiseren. Het was mooi om te zien hoe alles samenkwam in die koppies. ‘Juf, dit is zo leuk! We dansen over het restaurant, we zijn naar een restaurant geweest én we hebben erover in de klas!’"

De school heeft bij Maaike de expliciete vraag neergelegd om een brug naar de wijk te slaan, dus aan het begin van ieder schooljaar gaat ze om tafel met de directie en de verschillende partners in de wijk om te kijken wat er mogelijk is en op basis daarvan haar plannen te ontwikkelen.

"Al voor mijn komst werkte de school samen met ‘Thuis in West’, een ontmoetingsplek waar kinderen activiteiten in de vrije tijd kunnen uitvoeren. Deze samenwerking probeer ik voort te zetten. Daarnaast werken we intensief samen met ‘Het Wijkpaleis’, een ontmoetingsplek voor buurtbewoners waar verschillende ondernemers en kunstenaars zijn gehuisvest. Er zitten o.a. tuinontwerpers, keramisten, een houtzagerij en zelfs een muziekstudio. Ook daar zoeken ze de verbinding, zowel met buurtbewoners als met de school."

Naast de cultuurcoachlessen is er muziek vanuit SKVR, theater door Hofplein, en dus dans voor de kleuters. "Ik probeer de zichtbaarheid te vergroten van wat wij als kunstvakdocenten bij de kinderen teweegbrengen, onder andere door een kunstnieuwsbrief die we om de twee maanden uitbrengen. Wat is de meerwaarde van deze kunstlessen? Wat levert het de kinderen op? Van directie, ouders en leerkrachten krijg ik vaak terug hoe fijn het is om te weten wat er op school gebeurt en wat er allemaal in de wijk te doen is."

Binnenkort gaan de leerlingen uit groep vijf en zes in groepjes langs bij de ondernemers en kunstenaars uit het Wijkpaleis. Deze ondernemers hebben allemaal hun eigen ‘maakproces’. Het is de bedoeling dat ze niet alleen een kijkje nemen in de werkplaatsen, maar dat ze ook zelf aan de slag gaan met het ontwikkelen van spellen, het ontwerpen van een tuin, hout zagen en nog veel meer. 

Zo tof dat ik door die samenwerkingen in de wijk steeds meer projecten kan ontwikkelen die mijn vakgebied overstijgen!