Certificaten VVE-training voor enthousiaste kunstvakdocenten

‘Ja! We gaan voor de VVE-training!’
Lotte Klein, coördinator jonge kind en VVE-trainer, reikte dinsdag 28 november met trots certificaten uit aan de 6 deelnemers van haar VVE-training Uk & Puk.
VVE-certificaat uitreiking 28 november 2023

Vijf SKVR-kunstvakdocenten: Maria Ras, Beau Delwel, Lieke Verheul, Ilidia Medina, Ine van Egdom en pedagogisch medewerker Manon van der Laan (van Kindcentrum De Heijberg), volgden dit jaar met elkaar de VVE-training bij Lotte. De kunstvakdocenten geven wekelijks namens SKVR kunstlessen muziek en/of dans aan peuters in de kinderopvang en in de Voorschool. Zij blikten terug op de training en vertelden hoe de training heeft bijgedragen aan hun eigen ontwikkeling in het werken met de peuters: 

Beau, docent dans, had nog weinig met peuters gewerkt: ‘Ik vind het fantastisch te ervaren hoe je peuters kunt enthousiasmeren en begeleiden in hun ontwikkeling, zoals de taal- en ruimtelijke ontwikkeling.’ 

Lieke, docent dans, durft haar lesplan los te laten: ‘Ik volg meer de spontane reacties van peuters. Daardoor ontwikkelt een les zich anders, soms op een verrassende manier.’ 

Maria, kunstvakdocent muziek, geeft nu ook buiten les: ‘Kinderen voelen zich vrijer, leren van wat ze buiten ervaren en zien. Ik vond het zelfs leuk om in de regen les te geven.’ 

Ine, kunstvakdocent muziek, ontdekte hoe zij zonder oordeel naar kinderen met ‘lastig’ gedrag ging kijken door te observeren hoe liefdevol de aanpak van pedagogisch medewerkers is. ‘Ik gebruikte de muziek om anders contact te maken met de kinderen.’ 

Ilidia, dansdocent, vond ontspanning en blijdschap in haar lessen: ‘Bewegen, leren, zingen, ontdekken, het is heerlijk voor kinderen en ook ik geniet daar als volwassene zelf enorm van.’ 

Manon, pedagogisch medewerker groeide in haar vak: ‘Ik laat ook de ouders zien wat belangrijk is voor jonge kinderen.’ 

Enthousiasme en bewustwording 

Trainer Lotte ziet dat de training de kunstvakdocenten veel oplevert. Lotte: ‘We vinden het belangrijk te investeren in kwaliteitsontwikkeling. En ik vind het fijn om een workshop te geven als je ziet dat mensen blij zijn en de kennis opgezogen wordt. De kunstvakdocenten zijn ook echt vakmensen. Bevlogen en stuk voor stuk super gemotiveerd. Ze zien dagelijks wat voor effect kunst- en cultuureducatie heeft op jonge kinderen. We hadden veel plezier met elkaar in de training. Want kennisoverdracht is ook doen en zelf ervaren. Dus hup van onze stoelen af en dansen en zingen. Enthousiasme en bewustwording zijn de sleutelwoorden voor deze VVE-training Uk & Puk. “Ja! We gaan voor de VVE-training!” Zo begon de training een jaar geleden!’ 

VVE-training 

De VVE-training (vroeg- en voorschoolse educatie) Uk & Puk bestaat uit 12 modules met informatie, oefeningen en praktijkopdrachten. Dit zijn de modules: introductie VVE programma, planning en organisatie, interactievaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, spel, speel-leeromgeving en themahoeken, spreektaalontwikkeling, sensomotorische ontwikkeling, kunstzinnige oriëntatie & cultureel erfgoed, rekenprikkels, observeren, alles kan buiten - buitenspelend leren en ouderbetrokkenheid. 

En door in 2024 

Na het succes van de VVE-training Uk & Puk start in februari 2024 een nieuwe groep kunstvakdocenten met een VVE-training waarin de ontwikkeling van het jonge kind - van 0 tot 6 jaar - centraal staat en hoe je daar als kunstvakdocent aan bijdraagt: VVE-training Kunst & Cultuur. 

Wil je meer weten hoe SKVR samen met organisaties in de kinderopvang en voorschoolse organisaties kunst- en cultuureducatie voor de allerkleinsten organiseert?