Alternatief voor alle avondcursussen

Veel van onze avondcursussen gaan momenteel op een ander tijdstip of in een andere vorm ‘gewoon’ door.
Jan Hendrik Hootsen - groepsles en online les SKVR docenten als Jan Hendrik Hootsen geven zowel online als op andere tijdstippen les.

Vanwege de strengere coronamaatregelen die sinds maandag 29 november van kracht zijn moet ook SKVR tijdelijk om 17.00 uur haar deuren sluiten. “Doordat zowel docenten en cursisten zich flexibel opstellen hebben we voor alle cursussen een oplossing gevonden” vertelt Dorien Rozendaal, één van de locatieleiders bij SKVR. ”Sommige lessen konden we verplaatsen naar een vroeger tijdstip, andere vinden tijdelijk online plaats. Een aantal cursussen halen we op een later moment in.” Dorien en de andere locatieleiders zijn blij dat we, door de kennis uit de vorige lockdown, snel konden schakelen waardoor cursisten geen lessen hoeven te missen. De avondsluiting duurt in ieder geval tot 19 december.

Cursisten met vragen over de avondsluiting nemen contact op met klantenservice@skvr.nl of kijken op de Klantenservice-pagina.