Kansengelijkheid door talentontwikkeling in Delfshaven

“Dat creatief denken belangrijk is hebben we het afgelopen jaar bij uitstek ondervonden."

"Ieder mens is creatief maar veel mensen herkennen het niet in zichzelf. Cultuur kan daar een grote rol in spelen.” Aan het woord is Hugo Post, een van de oprichters van Team Toekomst, een stichting die kinderen in Delfshaven helpt in hun talentontwikkeling. Dat doen zij samen met partners in de wijk, SKVR is daar een van. “Onlangs ondertekenden we een intentieverklaring om samen langdurig op trekken in de versterking van de culturele infrastructuur voor kinderen in Delfshaven. Met elkaar gaan we op innovatieve wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het culturele en kunstzinnige talent van kinderen in de wijk.”

Kloof dichten
Er is genoeg aanbod voor kinderen in Delfshaven en toch weten velen de weg daarnaartoe niet te vinden. “Er is een kloof tussen wie je wilt bereiken en wie er bereikt worden en dat is een gedeeld probleem,” omschrijft Hugo de situatie. Team Toekomst is een verbindende schakel tussen de gezinnen en het sport- en cultuuraanbod in de wijk. De reguliere werkwijze van Team Toekomst is gebaseerd op data-analyse en biedt twee jaar lang maatwerk voor de deelnemende kinderen. Via de leerontwikkeling van de voorgaande jaren worden kinderen anoniem geselecteerd. Aan de hand daarvan adviseert de school welke kinderen voor een persoonlijke linkwerker in aanmerking komen. “We werken met kinderen uit groep 5 en 6, waarvan we zien dat de ontwikkeling achter blijft en de school aangeeft dat er meer in zit,” legt Hugo uit. “Met die kinderen en hun ouders gaan we in gesprek over hun wensen en behoeftes. Door te werken aan zelfvertrouwen, zelfeffectiviteit, cognitieve ontwikkeling en gezondheid kunnen ze na twee jaar zelf verder.” Er doen nu honderd kinderen mee aan dit intensieve traject. Daarnaast support Team Toekomst ook andere kinderen (van 6 tot 18 jaar) en gezinnen in de wijk. Dit jaar zullen we ten minste vierhonderd kinderen doorverwijzen naar sport- en cultuuraanbod in de buurt.

Samenwerken met kunstprofessionals
“Met SKVR zetten we in op de culturele ontwikkeling van de kinderen.” SKVR coordinator en kunstenaar Mart Bechtold en Hugo Post zijn hiertoe in Delfshaven een actieonderzoek gestart. “Wij willen dat in nauwe samenwerking met kunstprofessionals met roots in de wijk, doen. Door hen te bevragen op hun eigen ontwikkeling en hun (jeugd)ervaringen, zicht krijgen op wat er nodig is en tegelijk betrokkenheid creëren om actief te worden in de wijk. In Delfshaven wonen veel creatieve professionals, maar hun culturele werkzaamheden vinden vaak elders plaats, zijn niet op de wijk gericht. Juist zij kunnen ook een ambassadeur voor de cultuursector in de wijk zelf worden om zo ook de kinderen te inspireren.”

SKVR wil kunstprofessionals in de wijk faciliteren en ondersteunen in de uitvoering van hun werk. “Ook daar gaan we onderzoekend een vorm in vinden. Om met elkaar te ontdekken welke kansen er allemaal zijn,” vertelt Hugo. Samen is daarbij het sleutelwoord. “Er is een gemeenschap nodig om een wijk in beweging te krijgen. Kinderen kunnen zich alleen ontwikkelen als hun omgeving zich verbonden voelt met de wijk en ze onderdeel zijn van een gemeenschap. Maar ook cultuurprofessionals in Delfshaven kunnen zich meer profileren als onderdeel van deze zelfde gemeenschap.” Hier komt Hugo’s achtergrond als opbouwwerker en stadssocioloog om de hoek kijken. Hij is al twintig jaar werkzaam in Delfshaven en ziet nu, hoe zijn ervaring op het gebied van gemeenschapsontwikkeling samen komt met het streven naar individuele talentontwikkeling. “Kinderen maar ook ouders hebben rolmodellen nodig om zich aan te spiegelen, daarbij is het belangrijk dat de omgeving vertrouwd is. Cultuurprofessionals vanuit en zichtbaar in de eigen gemeenschap kunnen daar zeker aan bijdragen.” “Tja”, zo besluit Hugo; “Heb jij genoeg uitdaging gehad, zodat je je ook later veilig voelt om iets nieuws uit te proberen? Als je dat in je bagage hebt, kun je daar je leven lang mee vooruit. Dan kun je op ieder moment iets nieuws gaan leren. Cultuur is een heel laagdrempelige manier om dat aan te wakkeren bij kinderen.”