Chance to influence, Talentz Skool en SKVR tekenen voor gelijkwaardige samenwerking 

Sarina van la Parra (Chance to influence), Rachel Heymach (Talentz Skool) en Claudia Doesburg (SKVR) tekenden een intentieverklaring...

...om in gezamenlijkheid te werken aan het realiseren van duurzame wijkprogramma’s gericht op cultuurparticipatie en Young Urban Talent Hotspots (YUTH) in Ijsselmonde, Hoogvliet en delen van Feijenoord. De drie partijen zetten zich ieder vanuit de eigen expertise in voor laagdrempelige activiteiten in de wijk, een fysieke community en professionalisering van zowel docenten als organisatie. 

Talentontwikkeling en kansengelijkheid
In de intentieverklaring onderschrijven de partners het belang van een voorziening waar kansen worden geboden aan jeugd en jongeren om hun creatieve talent te ontwikkelen, te groeien en te ondernemen. Samen gaan de organisaties inzetten op een duurzame culturele infrastructuur op Zuid. “We gaan uit van de kracht van de wijk, er is hier al zo veel aanwezig, je hoeft eigenlijk alleen maar te luisteren naar de ideeën die er zijn en in te zetten op het versterken van het aanbod,” constateert Sarina. “Wij werken in een breed netwerk van organisaties. We zijn een kleine stichting maar samen met vele anderen kunnen we een grote impact maken.”

Sociaal kapitaal
Rachel Heymach: “Talentz Skool en Chance to Influence beschikken over sociaal kapitaal en hebben partners nodig die ons ondersteunen en faciliteren om dat verder te brengen. We zijn blij dat SKVR het inzicht heeft dat het zo werkt in de wijken en dat ze zich daaraan verbinden. Bovendien hebben we een hele fijne klik en werden beide partijen meteen enthousiast om samen verder te gaan ontwikkelen. Wij willen onze jongeren de kans geven om zich te professionaliseren, zodat bijvoorbeeld goede dansers leren om zelf ook les te kunnen geven zodat ze iets terug kunnen doen voor de wijk en op hun beurt weer een rolmodel voor jongere kinderen zijn.”
“SKVR wil de creatieve impact van partners in de wijk faciliteren door partner te zijn voor ruimtes, faciliteiten en kennis over bedijfsvoering. Ook ondersteunen wij bij het ontwikkelen van aanbod en initiatieven in de wijk zodat ze van kortlopend en incidenteel naar structureel aanbod vanuit een sterke organisatie kunnen groeien,” vult Claudia aan.

Artistieke en sociale doelstellingen
De doelstellingen die in de intentieverklaring zijn onderschreven zijn zowel artistiek als sociaal van aard. Kinderen ontwikkelen zowel basisvaardigheden in kunst en cultuur en kunnen zich daar verder in bekwamen bijvoorbeeld richting podiumpresentatie. Daarnaast zetten de partners ook in op een beter toekomstperspectief, het verstevigen van het netwerk en het stimuleren van ondernemerschap voor de kinderen die opgroeien in de kwetsbare wijken.