Privacy

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van SKVR. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Als je een dienst van ons afneemt, een zakelijke relatie met ons hebt, uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze sociale media uitingen, dan hebben wij bepaalde gegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw gegevens willen we transparant zijn, vandaar dit Privacy Statement.  

SKVR gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn. Onder verwerken wordt onder andere verstaan: verzamelen, wijzigen, verwijderen en opslaan.
In onze cookieverklaring lees je van welke cookies gebruik wordt gemaakt op onze website.

 

Identiteit van de onderneming

Wanneer er in dit statement gesproken wordt over ‘wij’ of ‘ons’ dan refereren we aan Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR), de verantwoordelijke verwerker van persoonsgegevens.

 

Van wie verwerkt SKVR persoonsgegevens?

SKVR verwerkt (persoons)gegevens die jij ter beschikking hebt gesteld, maar we verwerken ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet. We verwerken gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:

 • Klanten
 • Cursisten
 • Sollicitanten en vrijwilligers
 • Externe leerkrachten en docenten
 • Leveranciers
 • Zakelijke partners
 • Bezoekers van de website

 

Welke persoonsgegevens verwerkt SKVR?

SKVR verwerkt voor diverse doeleinden, verschillende persoonsgegevens. De meest voorkomende gegevens zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Zakelijke gegevens (KvK-nummer, btw-nummer)
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookies of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons)
 • Beeld- en geluidsmateriaal
 • Surf- en klikgedrag

 

Voor welke doeleinden verwerkt SKVR jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens die worden verwerkt, gebruikt SKVR voor de bedrijfsvoering, voor het naar behoren uitvoeren van de wettelijke taken en plichten en voor het uitvoeren van de (eventuele) overeenkomst. De belangrijkste processen en bijbehorende doelen waarvoor SKVR persoonsgegevens verwerkt zijn:

SKVR Vrije Tijd
Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met cursisten en klanten, relatiebeheer en marketing, evalueren activiteiten en dienstverlening.

SKVR Onderwijs
Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met scholen, relatiebeheer en marketing, evalueren activiteiten en dienstverlening.

SKVR Zakelijk
Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, relatiebeheer en marketing, evalueren activiteiten en dienstverlening.

Algemeen
Werving en selectie van nieuwe medewerkers, klachtenprocedures, cameratoezicht gebouwen en terreinen, financiële administratie, archivering, accountantscontrole, uitvoering van een overeenkomst.

 

Gebruik van beeldmateriaal (foto’s en films)

SKVR laat regelmatig reportages maken van cursussen, lessen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van SKVR.

Via een vrijwaringsverklaring vragen wij je akkoord te geven voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Het is te alle tijden mogelijk om de eerder getekende vrijwaringsverklaring in te trekken. Je kunt dit kenbaar maken per mail (marcom@skvr.nl).

Tijdens evenementen of andere openbare gelegenheden die SKVR organiseert of waar SKVR opnames maakt, informeren wij de aanwezigen over beeld- en geluidsopnames die worden gemaakt.

 

Kinderen

Voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen (tot 16 jaar) gelden in de AVG aparte regels. SKVR verwerkt enkel persoonsgegevens van kinderen voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst of beeldmateriaal voor publiciteitsdoeleinden (met toestemming). SKVR gaat geen overeenkomsten aan met minderjarigen.

 

Geven en intrekken van toestemming

Voor het uitvoeren van een aantal activiteiten zijn jouw persoonlijke gegevens noodzakelijk. Denk hierbij aan het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst en de financiële afhandeling daarvan.
In bepaalde gevallen vragen wij om toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven, deelname aan klanttevredenheidsonderzoek of het maken van beeldmateriaal). We lichten toe voor welke doeleinden we je gegevens gebruiken. Je kunt de gegeven toestemming altijd weer intrekken of je voorkeuren aanpassen.

 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

SKVR bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor sommige persoonsgegevens geldt een wettelijke bewaartermijn.

 

Hoe kun je jouw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan SKVR via privacy@skvr.nl. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen, dit is alleen mogelijk voor zover SKVR nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen (zoals de wettelijke bewaartermijnen) en de overeenkomst nog kan uitvoeren die wij met jou zijn aangegaan.  

Zijn er wijzigingen in jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld vanwege verhuizing of omdat je een nieuw telefoonnummer hebt) dan kun je dit, net als voorheen, aangeven bij de klantenservice

Ook ben je gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging van jouw gegevens

SKVR gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. SKVR neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past SKVR beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte.

 

Webanalyse en Cookies

SKVR meet en analyseert het klikgedrag van bezoekers van de website ten behoeve van de kwaliteit van onze digitale dienstverlening. Hiervoor gebruiken we functionele en analytische cookies. SKVR gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen. Lees hier meer over de cookies die SKVR gebruikt. 

 

Gegevensdeling met derden

In opdracht van SKVR kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. SKVR maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

We gaan vertrouwelijkheids- en gegevensverwerkingovereenkomsten aan met partners om te garanderen dat ze voldoen aan de hoogste vertrouwelijkheidniveaus en aanbevolen procedures op het gebied van privacy- en beveiligingsnormen. We evalueren deze procedures en normen regelmatig.

Jouw persoonsgegevens worden niet verhuurd of verkocht. SKVR kan jouw (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor hebt gegeven, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer SKVR daartoe een wettelijke verplichting heeft.

SKVR verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De categorieën van derden waarmee SKVR gegevens deelt zijn:

 • Docenten (ZZP’ers)
 • Overheidsinstanties, zoals Gemeente Rotterdam, Belastingdienst
 • Incassobureaus
 • Samenwerkingspartners, zoals KCR, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Artship
 • Onderzoeksbureaus, zoals Rotterdam Festivals
 • Software leveranciers (o.a. IT-workz, Broad Horizon, Solvy, OneStopSourcing, Ticketkantoor)

 

Privacybeleid van derden

Op de website van SKVR zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot SKVR behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren daarom, je altijd op de hoogte te laten stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

 

Vragen en contact

Heb je naar aanleiding van deze informatie specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar privacy@skvr.nl.

Heb je een nieuw telefoonnummer, of ben je verhuisd? Dan kun je net als voorheen contact opnemen met onze klantenservice. Per mail via klantenservice@skvr.nl, telefonisch 010-4631366 of aan de balie van onze hoofdlocatie (Aert van Nesstraat 45, 3e verdieping Rotterdam Building).

 

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 4 mei 2020. Op onze website www.skvr.nl/privacy vind je altijd de meest actuele versie.