LOB medialeren - Op verhaal komen

LOB Medialeren is een lesprogramma voor de onderbouw van het vmbo ontwikkeld door

  • SKVR
  • Rotterdam Vakmanstad
  • RVC de Hef

Daarbij zijn twee publicaties verschenen, die dienen als inspiratiebron en praktische leidraad voor de eigen onderwijspraktijk. In samenwerking met RVC de HEF is ook een serie van 6 thematische instructiefilmpjes gemaakt waarmee de leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen gaan

Lesprogramma + Onderzoek + Publicatie

Het lesprogramma
In LOB Medialeren worden het maken van filmverhalen en het ontwikkelen van een loopbaanperspectief gecombineerd. Tijdens LOB-activiteiten van de school maken leerlingen in leerjaar 1 en leerjaar 2 van het vmbo zes korte filmverhalen. Hierin laten ze zien wie ze zijn, waar ze goed in zijn en wat ze in de toekomst willen. Voor het maken van de filmverhalen werk leerkracht van de school samen met een mediavakdocent. De mediavakdocent instrueert en begeleidt de leerlingen bij het voorbereiden, filmen en monteren van hun film.

Het onderzoek
We hadden bij de ontwikkeling en uitvoering van LOB Medialeren de kwaliteit van de authentieke leeromgeving en de ervaring van de leerling van de leeromgeving hoog op de agenda staan. In een praktijkonderzoek hebben we samen met de leerlingen, mentoren en vakdocenten de lessen onder een vergrootglas gelegd om te ontdekken in hoeverre we onze doelen bereikten en wat we konden verbeteren of aanpassen. Dat leverde boeiende inzichten op voor de implementatie van LOB-activiteiten in een school. In de publicatie ‘Op verhaal komen; LOB Medialeren op RVC de Hef’ delen wij onze inzichten, aanbevelingen en ervaringen met het (Rotterdamse) onderwijsveld.

De publicatie
De publicatie van LOB Medialeren bestaat uit twee delen, die dienen als inspiratiebron en als praktische leidraad voor de eigen onderwijspraktijk.

  • Op Verhaal Komen; LOB Medialeren op RVC de Hef. Het onderzoek naar de eigen lespraktijk.
  • LOB Medialeren; maken van filmverhalen. Een digitaal handboek voor mentoren en vakdocenten.

De instructiefilmpjes
In het schooljaar 2021/2022 hebben wij samen met RVC de HEF het lesmateriaal uitgebreid met 6 instructies waarin de thematische lijn van het programma centraal staat. Met deze uitbreiding op het lesmateriaal kunnen zowel de leerkracht/mentor als de leerlingen zelfstandig aan de slag met de LOB opdrachten. In het onderstaande filmpje voor de leerlingen van het 2e leerjaar (de 2e periode) staat de opdracht om een beroepen interview te gaan doen centraal. SUCCES!

 

Publicaties