Schrijf je lied

Lessenserie van 4 x 45 minuten voor cluster 3 SO en VSO

Leerlingen maken in deze intensieve lessenserie kennis met verschillende muziekinstrumenten en maken hiermee een eigen lied.

«Terug naar vorige pagina

Tijdens de lessenserie maken jouw leerlingen kennis met verschillende instrumenten. Onder begeleiding van een muziekdocent maken ze een eigen lied. Het lied kan gebaseerd zijn op een thema gekozen door de school maar het onderwerp kan ook door de leerlingen zelf bedacht zijn.

In de lessenserie wordt er meer aandacht besteed aan de verschillende partijen in een lied. Er worden meerdere ritmes behandeld en er is aandacht voor de verschillende instrumenten. Tijdens de lessenserie zal het lied opgenomen worden door de docent zodat jij en je leerlingen het lied altijd nog eens terug kunnen luisteren.  

De leerlingen werken aan de vaardigheid creativiteit door het bedenken van ritmes, melodieën en onderwerpen. Ook samenwerken, communiceren en sociale vaardigheden komen aan bod door het samenspel en het luisteren naar elkaar.

Docenten: leerlingen krijgen les van SKVR kunstvakdocenten met ervaring in en affiniteit met het speciaal onderwijs
Doelgroep: cluster 3 in het primair en voortgezet speciaal onderwijs
Locatie: op school (in gymzaal of afgezonderd van reguliere lessen) of SKVR locatie
Duur: 4 x 45 minuten
Kosten: op aanvraag
Groepsgrootte: afhankelijk van de doelgroep met een maximum van 12 deelnemers

Goed om te weten

Over de kosten 

Scholen binnen Rotterdam
Ons uurtarief is € 83,50. Dit is inclusief: voorbereiding, organisatie, materialen en afronding
Bij dit uurtarief gaan we uit van minimaal twee, gelijke en aaneensluitende, workshops of lessen uitgevoerd door dezelfde docent.
Voor ontwikkeling van een programma, wachttijd voor de docent en overige werkzaamheden betaal je extra. 
Neem contact met ons op. We doen je graag een voorstel.


Scholen buiten Rotterdam
Bevindt jouw school zich buiten de gemeente Rotterdam? Helaas kunnen we de komende periode geen nieuwe aanvragen meer aannemen. 
 

Informatie en Boekingen

SKVR biedt al jaren structurele cultuureducatie in het onderwijs. Geen school is hetzelfde en dat vraagt om advies op maat. Doen we graag. Samen bepalen we de beste aanpak voor jouw school. 

Bel (010-2718320) of mail (onderwijs@skvr.nl) ons, dan helpt Iris Borup je verder. Contactformulier gebruiken mag ook.