Dit ben ik

Lessenserie van 4 x 45 minuten voor alle clusters van het speciaal onderwijs

In deze lessenserie maken je leerlingen op een speelse en uitnodigende manier kennis met theater. Ze laten zien wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden!

«Terug naar vorige pagina

Dit ben ik is speciaal ontwikkeld voor leerlingen in het speciaal onderwijs. De lessenserie sluit naadloos aan op de fantasiewereld van jouw leerlingen en hun eigen beleving over zichzelf en de wereld om hen heen.

In samenspraak met de groepsleerkracht richt de SKVR theaterdocent het lesprogramma zo in dat de lessen goed aansluiten bij de groep en de individuele leerlingen. In vier lessen verkennen de leerlingen de mogelijkheden van theater en zichzelf en sluiten af met een prachtige presentatie waarin eigenheid centraal staat.

De leerlingen maken kennis met toneelspelen en leren een aantal basistechnieken van theater, zoals gebruik van lichaam en stem, overdracht en presentatie.

Theater leert leerlingen binnen veilige kaders uiting te geven aan hun creativiteit, samen te werken en in oplossingen te denken. Daarnaast leert theater sociale vaardigheden te ontwikkelen en om te gaan met diversiteit.

Docenten: les van SKVR kunstvakdocenten met ervaring in en affiniteit met het speciaal onderwijs
Doelgroep: speciaal onderwijs groep 3 t/m 8
Locatie: op school (in het speellokaal of in de gymzaal) of bij SKVR
Duur: 4 x 45 minuten
Kosten: op aanvraag
Groepsgrootte: maximaal 15 

Goed om te weten

Over de kosten 

Scholen binnen Rotterdam
Ons uurtarief is € 83,50. Dit is inclusief: voorbereiding, organisatie, materialen en afronding
Bij dit uurtarief gaan we uit van minimaal twee, gelijke en aaneensluitende, workshops of lessen uitgevoerd door dezelfde docent.
Voor ontwikkeling van een programma, wachttijd voor de docent en overige werkzaamheden betaal je extra. 
Neem contact met ons op. We doen je graag een voorstel.


Scholen buiten Rotterdam
Bevindt jouw school zich buiten de gemeente Rotterdam? Helaas kunnen we de komende periode geen nieuwe aanvragen meer aannemen. 
 

Informatie en aanvragen

SKVR biedt al jaren structurele cultuureducatie in het (speciaal) onderwijs. Geen school is hetzelfde en dat vraagt om advies op maat. Doen we graag. Samen bepalen we de beste aanpak voor je school.

Bel via 010 27 18 320 of mail naar onderwijs@skvr.nl. Dan helpt Iris Borup je verder.