Studio Stunts: een muzikale lessenserie Wetenschap en Technologie

Muziek

Meekijken bij de Dominicusschool

Als de gewone lessen zijn afgelopen, beginnen op de Dominicusschool de Buitenschoolse Activiteiten (BSA). 

Studio Stunts groep, een mix van leerlingen uit de bovenbouw, heeft iedereen daar vanmiddag zin. Het is de tweede les in deze serie over Muziek en Techniek. Ze gaan aan de slag met het maken van een eigen liedje op de iPad. SKVR docente Suzanne Ypma frist met de klas de stof op die ze vorige week hebben behandeld. Het gesprek gaat over geluidsgolven, hoge en lage frequenties en ze laat grafieken zien waaruit de leerlingen kunnen opmaken of het om harde of zacht muziek gaat. Ze vindt het knap dat de leerlingen zo veel hebben onthouden.

Samenwerken
Na een vrolijke oefening om los te komen en de concentratie op scherp te zetten komen de iPads tevoorschijn. “Yes!”, Rafael zoekt zijn vriendje Wolf, ze zetten hun koptelefoon op en samen scrollen ze door de verschillende tracks. Suzanne legt uit dat hun liedje uit acht maten mag bestaan en dat ze die in verschillende lagen gaan opbouwen. “We beginnen bij de drums.” Rafael en Wolf kiezen zorgvuldig een beginmaat. Ze overleggen uitgebreid en zijn het niet meteen met elkaar eens over het vervolg. “Nee, die is echt stom,” vindt Rafael. “Laten we er om de beurt één kiezen,” stelt Wolf voor. “Ja, deze klinkt cool,” gaat Rafael enthousiast verder. Tussendoor krijgen ze extra tips van Suzanne, die ook uitlegt dat het volume echt niet hoger mag “want dat is heel slecht voor je oren.”

Creatief
Iedereen wil zijn liedje wel aan de klas laten horen maar er is elke les maar tijd om twee liedjes uitgebreid te bespreken. Rafael en Wolf boffen. “Jullie hebben echt iets heel creatiefs gemaakt,” prijst Suzanne hen. “En vooral over het einde hebben jullie goed nagedacht.” Ze krijgen applaus van de hele klas.

Volgende week mogen de leerlingen verder werken. Dan gaan ze ook het tempo van het liedje aanpassen. “Dat kan met de metronoom”, legt Suzanne vast uit. Ze slaan hun liedjes zorgvuldig op, leggen alle apparatuur netjes in de kist en luisteren dan met elkaar nog even naar Michael Jackson. Feilloos herkennen ze de verschillende instrumenten in Billy Jean en zingend lopen ze hun vrije middag tegemoet.

………

Met Studio Stunts maken leerlingen op een uitdagende en muzikale manier kennis met Wetenschap en Technologie. Met een iPad als gereedschap en door middel van experimenten gaan ze op zoek naar antwoorden op vragen als:  hoe werkt het menselijk gehoor, is er geluid dat je niet horen kan, en hoe maken we geluid zichtbaar? En leren ze zelf muziek maken op de iPad.

Naar de volledige informatie en video over deze lessenserie»

«Terug naar vorige pagina