Slim Organiseren: werken aan oplossingen in het onderwijs

Dat het lerarentekort in het onderwijs groot is, wisten we al een tijdje.

Het afgelopen corona-jaar is dit probleem alleen maar schrijnender geworden, vooral in de grote steden. Schoolbesturen en gemeenten van de G5 (de 4 grote steden plus Almere) bedachten een noodmaatregel, met een specifieke uitwerking per stad. In Rotterdam is dat het plan Slim Organiseren. Hiermee kan met extra geld van het Rijk worden gewerkt aan oplossingen, zodat kwaliteit, continuiteit en kansengelijkheid in het onderwijs gewaarborgd kunnen worden.

Sylvia Wiegers, voorheen manager Onderwijs nu net begonnen in haar nieuwe functie als Specialist Cultuureducatie, onderzoekt samen met collega’s en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) hoe SKVR een bijdrage kan leveren aan Slim Organiseren door een andere inzet van kunstvakdocenten. “Wij waren al bezig met het ontwikkelen van een dagvullend creatief programma dat scholen last minute in kunnen zetten bij uitval van leerkrachten. Daarbij kunnen wij enerzijds een oplossing bieden voor een tijdelijk bezettingsprobleem op scholen en tegelijkertijd leerlingen een waardevol cultuureducatief project bieden rond thema’s als identiteit of milieu &klimaat. We bieden hiermee een dag waarin samenwerken met elkaar en onderzoekend en ontdekkend leren centraal staan.

Behoeftes van scholen
De ontwikkeling van het Creatief Dagproject is na een presentatie in de Stuurgroep Gelijke kansen en gesprekken met docenten, scholen en de projectleiders Slim Organiseren in een stroomversnelling gekomen. “We zijn met scholen in gesprek gegaan om te horen waar de behoeftes liggen en om onze ideeën om met een langduriger inzet van kunstvakdocenten oplossingen te bieden voor het tekort aan leerkrachten te toetsen. Wat scholen aanspreekt is dat de kunstvakdocenten projectmatig kunnen werken met leerlingen en kunnen aansluiten bij thema’s op school. Ze halen een specialist in huis en kunnen daarmee voor de leerlingen een rijkere leeromgeving creëren. Ook het ontdekkend en onderzoekend leren is een belangrijk thema. Beiden sluiten aan bij wat cultuureducatie te bieden heeft: leerlingen werken aan hun eigen verhaal, reflecteren daarop, delen het met de klas en ontvangen feedback. Daarnaast is het een meerwaarde dat een kunstenaar op een heel andere manier met de lesstof aan de slag gaat, waardoor leerlingen zaken van verschillende kanten leren bekijken. Veel leerkrachten zien dat als een goede aanvulling op hun eigen lespraktijk.”

Intensieve samenwerking
Onder de zelfstandig kunstprofessionals die verbonden zijn aan SKVR is de animo om mee te ontwikkelen en uitvoeren groot. “Uit een enquête onder 147 professionals kwamen 45 reacties. Ruim 85% van de docenten ziet mogelijkheden en wil graag instappen. We weten inmiddels dat deze groep nog groter is, uit reacties van docenten die de enquête niet tijdig hadden ingevuld. Samen met een ontwikkelgroep van docenten zijn we aan het brainstormen over de programma’s die we kunnen bieden. Er komen ontzettend veel mooie ideeën naar boven.” De intensievere samenwerking met de scholen vraagt ook om nog meer aandacht voor pedagogische en didactische vaardigheden. “Docenten willen graag groeien op dit punt en die mogelijkheid willen wij hen gaan bieden. We zijn in gesprek met een pabo om te kijken hoe we het best kunnen voorzien in de leerbehoefte van kunstvakdocenten met modules of een opleidingstraject.

Op dit moment draait het programma al op basisschool Park16hoven, die ook hebben meegewerkt in de ontwikkelfase. “Het programma is echt in co-creatie ontwikkeld, dat was zeer waardevol. Iedere week een dag voor de klas is natuurlijk iets anders en riep even de vraag op of we de dagen steeds een leerzame invulling kunnen geven. Tot nu toe gaat dat heel goed. Een van de docenten verwoordde het zo “Kunstvakdocenten hebben eerder te veel, dan te weinig ideeën”.

Wil je meer weten over Slim Organiseren? Neem dan contact op met Sylvia Wiegers:s.wiegers@skvr.nl 

➤ Lees meer over het creatief dagproject»

Interview door Janine Kratzenberg

Informatie en boekingen

We doen het al járen: structureel cultuureducatie aanbieden in het onderwijs. Geen school is hetzelfde en dat vraagt om advies op maat. Doen we graag, kunnen we inmiddels als de beste. Samen bepalen we de beste aanpak voor jouw school. 

Ook als je deel wilt nemen aan KunstID of Ieder Kind Een Instrument kun je bij ons terecht.

Bel (010-2718320) of mail (onderwijs@skvr.nl) ons, of gebruik het contactformulier. Onze Iris helpt je graag.