Leren zichtbaar maken

Dat kunstvakonderwijs bijdraagt aan de brede ontwikkeling van kinderen staat voor veel scholen buiten kijf.

Maar het inzicht in het (individuele) leerproces binnen de kunstvakken zou voor de docent en ook met name de leerling vele malen groter kunnen zijn. Daarom heeft SKVR Onderwijs een pilot ingericht om Leren zichtbaar maken van John Hattie te implementeren in het kunstvakonderwijs. Het gaat om aspecten van Formatieve Assessment, waarbij vakdocenten door het stellen van doelen en succescriteria en het (laten) geven van gerichte feedback meer grip op het leerproces voor zowel de docent als ook voor de leerlingen zelf creëren. Dezen worden meer eigenaar van hun eigen proces.

Aansluiten bij de school
De pilot wordt uitgevoerd op twee Rotterdamse basisscholen, De Bavokring en De RK Mariaschool, waar al vormen van Leren zichtbaar maken/Formatieve assessment geïmplementeerd zijn. Op deze manier wordt er aangesloten op de werkwijze van de school en kunnen kunstvakdocenten en leerkrachten elkaar ondersteunen in het vormgeven van het onderwijs.

Resultaat
Later dit jaar worden de tussenresultaten van de pilot bekend en zal gekeken worden op welke manier de SKVR verdergaat met deze werkwijze. Er zijn al positieve resultaten zichtbaar; leerlingen zijn gemotiveerder om mee te doen, ze kunnen woorden geven aan hun ontwikkeling en zijn meer zelfverzekerd in hun kunstbeoefening.

Meer weten?
Heeft u ook interesse om hiermee aan de slag te gaan of wilt u meer weten, neem dan contact op met Iris Borup via i.borup@skvr.nl

«Terug naar vorige pagina