Kunst gebruiken om iets te winnen voor jezelf

Mavo Centraal is een kersverse school, achter Rotterdam Centraal. Ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen vormen de leidraad waar het lesprogramma op is gebouwd. Cultuureducatie is daarin een prominent onderdeel.

Dit vult de school onder meer in door een breed palet aan masterclasses aan te bieden, voor een groot gedeelte georganiseerd in samenwerking met SKVR. Stuwende kracht daarachter is Wilma Bendijk, een zeer ervaren cultuur coördinator en CKV docent met een duidelijke visie op haar vak.

Drijfveer

“Mijn drijfveer is om jongeren in aanraking te brengen met kunst en cultuur en ze te laten zien wat de stad allemaal te bieden heeft. Onze leerlingen hebben allemaal een stadse achtergrond en krijgen op dit vlak vaak niet zo veel mee van huis uit. Het is niet mijn inzet om ze te winnen voor de kunst maar juist om cultuureducatie te gebruiken als middel om ze iets te laten winnen voor zichzelf. Aan de cultuureducatie zijn allerlei intrinsieke doelen verbonden zoals leren samenwerken, je weg vinden in de stad en vooral ook je persoonlijke vorming; wie ben ik, waar ben ik goed in, hoe wil ik mij verder ontwikkelen?”

Lessenseries

Dit schooljaar heeft SKVR zes masterclasses verzorgd bestaande uit vier lessen: Brassband, DJ-ing en beatcreating, Breakdance, Dans choreo, het Bamboe experiment en Mode. “We willen de leerlingen een ruime keuze bieden zodat er voor iedereen iets bij zit. En verder let ik erop dat de docenten zelfstandig werken en een open houding hebben naar de leerlingen.” Ze noemt Brass docent Ilij Haegens als voorbeeld: “Hij is relaxed naar de leerlingen maar is ook duidelijk en durft eisen te stellen. Ik merk ook aan de leerlingen dat ze de masterclasses waarderen. De dieren die ze van bamboe hebben gemaakt staan nog steeds tentoongesteld in het gebouw. Dat ze daar zo respectvol mee om gaan is veelzeggend.”

Financiering

Het programma aan masterclasses is breed geïntegreerd in het curriculum en dit roept de vraag op hoe het team dat weet te financieren. “Dat valt reuze mee,” laat Wilma weten. “Ik merk dat collega’s bij andere scholen financiën soms als een drempel zien maar echt niet alles hoeft zo veel geld te kosten. Ik houd ook wel in de gaten of er ergens speciale budgetten voor beschikbaar zijn maar los daarvan geldt dat als je een sterk plan hebt en je je directie daarvan weet te overtuigen, er veel meer mogelijk is dan je misschien denkt.”

Presentatie

Komend jaar verdubbelt Mavo Centraal het pakket dat ze bij SKVR gaan afnemen. Samen met SKVR-coördinator Laura Goedee bedenkt Wilma het volgende programma en hoe ze hier nog meer presentatie-elementen in kunnen meenemen. “Ik wil echt dat het door de school gonst,” licht Wilma toe. “Dit jaar hebben leerlingen uit de Breakdance materclass tijdens de Open dag op eigen initiatief optredens verzorgd. Docent Steven (Lima) geeft ze daar ook echt het zelfvertrouwen voor mee: Ga er maar staan, laat maar zien wat je kunt! Die zichtbaarheid in de school vind ik heel waardevol, daar wil ik op voortbouwen.”

Ook masterclasses organiseren? Neem contact op via onderwijs@skvr.nl, om gezamenlijk de mogelijkheden te inventariseren.