Koningin Maxima in gesprek over muziekonderwijs

Koningin Maxima, ere-voorzitter van Meer muziek in de klas, was in Rotterdam.

Sylvia Wiegers, cultuureducatiespecialist van SKVR, mocht als gast aansluiten bij een rondetafelgesprek over het belang van muziekonderwijs en de kansen die muziek biedt voor de taalontwikkeling van kinderen. Samen met schooldirecteuren en -besturen, wethouder Kasmi en vertegenwoordigers van expertisecentra werd een gesprek gevoerd waarin ook de waarde van muziekonderwijs voor de emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen goed naar voren kwam.

In Rotterdam wordt al jaren geïnvesteerd in muziekonderwijs op scholen in wijken waar kinderen extra kansen in hun ontwikkeling goed kunnen gebruiken. SKVR verzorgt op 37 scholen voor primair onderwijs wekelijks muziekles via Ieder Kind een Instrument. De leerlingen op deze scholen zingen veel en maken kennis met het leren bespelen van een instrument. Ook het nog jongere kind zouden wij graag laten profiteren van de waarde van muziekonderwijs voor de sociaal emotionele ontwikkeling en ontwikkeling van het brein, bijvoorbeeld door meer muziek in de voorschoolse educatie. Meer aandacht voor de ontwikkeling van het jonge kind is een van de speerpunten uit ons Meerjarenbeleidsplan. Samen met partners creeeren wij nieuw aanbod voor deze doelgroep en maken wij afspraken over intensieve samenwerking.

Het gesprek vond plaats op de Talmaschool waar de koningin ’s ochtends de muziekspeeltuin opende en ’s middags met 46 leerlingen naar de generale repetitie van de voorrondes van het Songfestival ging.