Code Groen begint weer!

Code Groen is hét kunst- en onderwijsLAB van Rotterdam...

...waar kinderen creatief worden uitgedaagd om mee te denken over serieuze maatschappelijke vraagstukken. Denk aan duurzaamheid, wateroverlast of de individualisering van de maatschappij. Doel is bewustwording of oriëntatie op de wereld en stimuleren om actief mee te denken. Code Groen brengt hiervoor (primair) onderwijs, kunst en bedrijfsleven samen en past zo bij het ‘onderwijs van de toekomst’.

Naar de scholen
Vanaf 7 maart gaan er weer 9 kunstenaarsduo’s naar evenzoveel scholen om met bovenbouw leerlingen te gaan werken. Code Groen gaat over verbeelding, creativiteit, innovatie en de out of the box denkkracht van kinderen. De verbeelding van de kinderen is het vertrekpunt. We dagen de kinderen uit groots te denken en dit vorm te geven in een levend kunstwerk. Dit levende kunstwerk moet een beleving zijn. Het zet de kinderen en het publiek letterlijk en figuurlijk in beweging.

Kindercongres
Het resultaat van Code Groen is interdisciplinair theater bestaande uit bewegende levende objecten, performances, zintuigelijke routes, film, dans, installaties, spoken word en meer. Deze eindproducten presenteren de deelnemers tijdens het Kindercongres dat dit jaar plaatsvindt op 14 mei a.s.

Website
Code Groen is een unieke samenwerking tussen Jeugdtheater Hofplein, SKVR, kunstenaars, scholen, bedrijven en de gemeente Rotterdam (Resilient City).
Kijk voor actuele informatie op de projectwebsite code Groen.