Bewegend leren bij Atelier Dans

Op OBS De Wilgenstam gebruiken de leerkrachten elementen uit de danslessen in hun eigen lessen.

“Het is bekend dat kinderen sneller en beter leren als het leren gecombineerd wordt met bewegen,” vertelt Els van de Lugt, leerkracht van groep 3 op OBS De Wilgenstam. “Daarom maken wij in onze handvaardigheids- en tekenlessen bewust een verbinding met de danslessen van SKVR.”

Samenwerken
Op de Wilgenstam doen de groepen 3 mee aan Atelier Dans, een serie van 12 danslessen waarin de leerlingen kennis maken met een professioneel dansgezelschap en zelf een vorstelling maken. De school doet voor de tweede keer mee met het Atelier. Dit jaar is de samenwerking met Conny Janssen Danst rondom de voorstelling BROOS. De leerlingen zijn bij een doorloop van de voorstelling in Theater Rotterdam geweest en op studiobezoek bij het gezelschap.

Begrippen toepassen
“Samen met SKVR dansdocent Linda van Dijk hebben wij een aantal begrippen rond Dans en Theater verzameld die we zowel bij Atelier Dans als in onze eigen lessen gebruiken,” legt collega Lisette Bethlehem uit. Het zijn gewone termen zoals ‘publiek’, podium’ en ‘applaus’. Dat hebben we aangevuld met termen die relateren aan de voorstelling BROOS, zoals ‘kwetsbaar’, ‘sterk’, ‘lenig’ en ‘stijf’.” “We merken dat deze nieuwe woorden beter beklijven als de kinderen ze horen of gebruiken in het verband waar de woorden thuishoren. Zo gaan we ook dansen met de bewoners uit het zorgcentrum Schiehoven. Op deze manier zien de leerlingen daadwerkelijk het verschil in lenigheid tussen jong en oud,” vult de derde leerkracht van groep 3, Stephany Suijker aan.

Een mooi voorbeeld van hoe een goede samenwerking tussen school en SKVR tot nog betere resultaten kan leiden. Uiteindelijk staat natuurlijk de dans centraal en kijken we met z’n allen uit naar de voorstelling die de kinderen straks gaan laten zien aan hun ouders en schoolgenootjes.