Wat we doen

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) is het grootste Centrum voor de Kunsten van Nederland. Wij bieden cursussen, workshops en evenementen in de kunstdisciplines: muziek, dans, theater, beeldende kunst, mode & design, fotografie & media en schrijven. Dat doen we voor kinderen, jongeren, volwassen en senioren.
Fantastische instelling die de passie voor kunst en muziek in een hoop mensen heeft mogen en kunnen losmaken! Ga zo door.
Maaike van Zetten
Facebook

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam
(SKVR)

SKVR is een belangrijke partner in het onderwijs. Zowel in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als in het middelbaar beroepsonderwijs. Het SKVR onderwijs wordt afgestemd op de wensen van scholen, gaat uit van de belevingswereld van kinderen en speelt in op de actualiteit.

SKVR onderwijs stimuleert brede ontwikkeling in én door kunst. In de lessen van SKVR ontwikkelen kinderen en jongeren kunstzinnige vaardigheden én vaardigheden die ze kunnen gebruiken om goed te functioneren op school, in de omgang met anderen en in een toekomstige werkomgeving. SKVR doet een beroep op verbeeldingskracht, creativiteit en sociale- en communicatieve vaardigheden. Plezier en betrokkenheid zijn uitgangspunten bij het leren.

Kunst- en cultuuronderwijs draagt bij aan grip op en begrip van de culturele omgeving, de samenleving waarin kinderen en jongeren opgroeien. Door bezig te zijn met kunst leren zij ook iets over zichzelf. Wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot de wereld om mij heen? Door reflectie worden identiteitsontwikkeling en zelfbewustzijn gestimuleerd. 

SKVR docenten weten wat Rotterdamse leerlingen raakt. De lessen zijn sluiten aan bij de belevingswereld, de leerstijl en het ontwikkelingsniveau van leerlingen. De docenten inspireren de leerlingen met hun passie voor hun kunstvak. Ze bieden verschillende werkvormen aan en creëren een veilig leerklimaat. In de lessen komen productieve, receptieve en reflectieve componenten aan bod.

Door de kunstvakdocenten steeds bij te scholen blijven de lessen van SKVR op een hoog niveau. SKVR organiseert vakgroepbijeenkomsten, inspiratiedagen, cursussen en coaching. Zowel (vak-) didactische, methodische, als pedagogische aspecten van het lesgeven komen hierbij aan de orde. 

Dansen voor de grote spiegels in de dansstudio, schilderen op een ezel in een echt atelier en fotograferen in een professionele fotostudio. De activiteiten van SKVR vinden plaats op school of op een inspirerende SKVR-locatie. Op een locatie buiten school stellen leerlingen zich gemakkelijk open voor nieuwe informatie. Ook ontstaat een andere, spannende groepsdynamiek.