Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) ten aanzien van de website www.skvr.nl je op het volgende: 

Door deze website te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De website, nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van SKVR. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SKVR. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Informatie

De op deze website en in de nieuwsbrief getoonde informatie wordt door SKVR met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. SKVR behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hyperlinks

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van SKVR. Deze links zijn ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van SKVR. Hoewel SKVR selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.