Samen de wijken in

Een mooie samenwerking begint vaak bij een goede klik tussen de betrokkenen. 

foto: Claudia Doesburg (directeur SKVR), Fariesh Abdoelrahman (Quardin) en Hanna Verheijen (SKVR Muziek)

Zo ging dat ook bij Hanna Verheijen-Tollenaar (coördinator Muziek bij SKVR) en Fariesh Abdoelrahman (oprichter van Quardin, platform waar jongeren hun passie onderzoeken en talent ontwikkelen). Samen zetten zij zich in om jongeren uit de Rotterdamse wijken hun creatieve talent te laten ontdekken en verder te  ontwikkelen. Dat doen ze onder het nog vrij nieuwe label 010jam- de community voor en door jongeren, powered by SKVR.

Duurzaamheid en continuïteit
Ze ontmoetten elkaar zo’n 6 jaar geleden toen Fariesh als docent Rap via SKVR in het Onderwijs werkte. “Fariesh zat op een pittige klus waardoor we veel contact met elkaar hadden. We zaten goed op een lijn. Ik ben hem, ook toen hij zich later verder ontwikkelde en even uit beeld raakte bij SKVR, altijd blijven volgen.” Op een dag leest ze een artikel over drill rap dat Fariesh op zijn blog publiceerde na de dramatische steekpartij tussen twee drillgroepen waarbij een jongen om het leven kwam. In zijn blog roept Fariesh cultuur- en educatie instellingen op om een preventieve en positieve rol te pakken: “…drill is nu aan het opkomen en het zal niet meer weggaan. Het is een genre waar elke jongere tussen de 12-23 jaar straks mee te maken heeft. Het is naar mijn mening dus twee voor twaalf om het gesprek te voeren en hier beleid op te maken.” Hanna is getriggerd en zoekt contact met Fariesh. Ze besluiten te gaan samenwerken in het project Van droom naar doel is doen! op school , dat Fariesh voor Bibliotheek Rotterdam heeft ontwikkeld en via SKVR naar scholen gebracht kan worden. De opstart van de nieuwe samenwerking was intensief en ging niet vanzelf. Met een breder team, waarbij verschillende zelfstandig kunstprofessionals vanuit SKVR betrokken werden, zochten ze naar een gemeenschappelijke taal, een gezamenlijke visie en een gedeeld vertrekpunt. “We willen jongeren uit de drillscene een positieve ervaring bieden tegenover alle negativiteit die zij vanuit de maatschappij over zich heen krijgen omdat drill nou eenmaal met geweld geassocieerd wordt,” vertelt Fariesh. “Daarbij willen we als Rotterdammers ook een voorbeeld stellen voor de rest van Nederland, we zijn nu eenmaal de meest diverse stad. Het allerbelangrijkst voor mij is dat we het ook echt waar gaan maken voor de jongeren. Te vaak worden dit soort projecten opgestart en houdt het na verloop van tijd weer op omdat er geen geld meer is.” Duurzaamheid werd dus een harde voorwaarde. SKVR is dan een solide partner maar er moet vooral commitment zijn.  “Ik heb veel vertrouwen in Hanna en Claudia (directeur) die snelle stappen hebben gezet en durven investeren. Zo kunnen we samen impact maken. Maar dat is niet het enige: we gaan in dit project ook echt aan iets bouwen. Een infrastructuur waarin jongeren zich ontwikkelen tot ambassadeur waardoor zij zelf op een dag het stokje over kunnen nemen en op hun eigen manier voor continuïteit kunnen zorgen.” Toen het Vakcollege Zuidrand interesse voor het project toonde ging het balletje rollen.

Faciliteren en ondersteunen
“Vanaf dat moment zitten we in de lift,” zegt Hanna, die vertelt graag samen te werken met Fariesh vanwege zijn ervaring, kennis en positie ten opzichte van jongeren. “Dat hebben wij echt nodig om onze faciliterende en ondersteunende rol in de wijk te gaan ontwikkelen.” Ideeën zijn er genoeg. Vanuit 010jam ontstaat de behoefte iets te doen voor jongeren die door de invoering van de avondklok nog meer aan huis gekluisterd zijn. Zo ontstaat de 010jam in de wijk talkshow voor en door jongeren. In de online talkshow, uitgezonden via YouTube, vertellen jongeren en makers uit de wijk hun verhaal, ontmoeten ze elkaar en worden en verbindingen gemaakt. “We doen online wat we offline al deden,” legt Fariesh uit, die samen met Ilias Fettouhi host is van de show. “De talkshow is meteen ook een onderzoek naar wat er speelt in de wijken en waar behoefte aan is. We zijn begonnen vanuit ons eigen netwerk maar kregen na elke ontmoeting weer nieuwe gasten getipt. Nu we steeds meer bekendheid krijgen is het de bedoeling dat jongeren zichzelf gaan melden. Dat ze hun verhaal komen vertellen. Delen wat ze nodig hebben en in contact komen met anderen waar ze weer verder mee kunnen.” Na elke talkshow gaat Fariesh live op instagram om met de jongeren in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. “Er zijn al mooie dingen ontstaan. Simha Youth, die deelnam aan deze talkshow, wilde graag de studio in en is al verschillende keren bij Ilias geweest inmiddels. En Cult North en SKVR willen gaan samenwerken om meer te kunnen betekenen voor jongeren in Noord.”

Wijkverkenners
Een andere manier om de gezamenlijkheid in de wijken te versterken is de inzet van Wijkverkenners,een nieuwe functie bij SKVR. “Ook dit gaan we opzetten samen met Quardin,” vertelt Hanna. “Het is belangrijk om goede ingangen te hebben en om te werken met mensen die echt connectie kunnen maken met jongeren. Het moet een diverse ploeg worden en we willen jongeren de kans geven om via een leer- werktraject in deze rol te groeien.” Fariesh vult aan: “Veel jongeren denken dat cultureel werk in de wijk een kwestie van vrijwillgerswerk is. Zo ben ik zelf ook ooit begonnen. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Dit is een serieuze taak waarmee je jongeren echt perspectief kunt bieden. Mooi dat we dat op deze manier ook concreet kunnen maken.”

De droom is om over een aantal jaar in verschillende wijken ambassadeurs te hebben die zich hebben ontwikkeld via de projecten vanuit 010 jam en partners. Fariesh: “Jongeren hebben behoefte aan een gezicht in de wijk waar ze naartoe kunnen met hun vragen. Waar kan ik heen als ik een eigen track wil produceren of hoe kom ik in aanmerking voor het Jeugdcultuurfonds?” Hanna vult aan: “We willen ook meer samenwerken met al die kleine partijen in de wijken zodat we samen aan een infrastructuur voor jongeren kunnen bouwen. Meer gezamenlijkheid voor, door en met jongeren zodat we meer impact kunnen maken.”