Reactie SKVR op advies RRKC

Gisteren ontving SKVR het advies van de RRKC voor de komende Cultuurplanperiode.

De RRKC waardeert het meerjarenplan van SKVR en de daadkracht van de nieuwe directeur maar vindt de uitwerking op sommige punten te weinig concreet. Met name het binnenschoolse aanbod krijgt een positieve beoordeling. De Raad benoemt de kwaliteit, de heldere koers en de leerlijnen en vindt dat cultuureducatie op scholen door SKVR continuering verdient. Voor de cursussen in de vrije tijd en de activiteiten in de wijken vraagt de Raad zich af of SKVR de meest geschikte partner is en adviseert het cursusaanbod van de SKVR te laten verzelfstandigen.  

Cursisten niet in de steek laten
SKVR is blij met de waardering voor haar werk in het Onderwijs maar vindt ook de activiteiten in de vrije tijd en de wijken van onmisbare waarde voor de stad. De organisatie gaat hierover in gesprek met de gemeente. “Ik vertrouw erop dat de gemeente ruim 20.000 cursisten en meer dan 500 zelfstandig kunstprofessionals niet zo maar in de steek laat en dat we samen tot een constructief plan komen,” zegt Claudia Doesburg, directeur van SKVR. “Onze activiteiten in Onderwijs en Vrije Tijd zijn vaak met elkaar verweven en een knip is daarom niet zo makkelijk te maken. Juist via onze positie in het Onderwijs bereiken wij vele jonge Rotterdammers die wij enthousiasmeren om zich verder te ontwikkelen in hun creativiteit.”  

Zelfstandige kunstprofessionals
Daarnaast voelt Doesburg een verantwoordelijkheid voor SKVR om alle Rotterdammers toegang te blijven bieden tot cultuureducatie, om een rol te blijven spelen in talentontwikkeling en om kennis en faciliteiten te delen met kunstprofessionals en kleine makers. “Wij werken met honderden zelfstandige kunstprofessionals die vanuit hun eigenheid aansluiten bij de behoeften in deze diverse stad. Daarnaast beschikken wij over ruimtes, expertise en middelen waar ook andere partijen gebruik van kunnen maken.” Of dit zonder subsidie kan is maar zeer de vraag. Dat zal de komende tijd in overleg met de gemeente moeten worden onderzocht.