Impactvolle cultuureducatie voor alle Rotterdammers

“Een mooie opdracht die aansluit op de transitie die SKVR zelf al heeft ingezet.” Dat is de reactie van Claudia Doesburg, directeur SKVR, op het verdelingsvoorstel voor het Cultuurplan 2021-2024, dat wethouder Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) dinsdag presenteerde. SKVR krijgt daarin een jaarlijkse subsidie van 7 miljoen euro. Dat is €900.000 minder dan aangevraagd.

In november stelt de Rotterdamse gemeenteraad welke culturele instellingen subsidie krijgen voor de periode 2021-2024. Om aanspraak te maken op deze subsidie dienden wij in januari ons meerjarenplan in. Onze missie: alle Rotterdammers, van 0 tot 100+ jaar toegang bieden tot impactvolle cultuureducatie. Laagdrempelig voor hen die drempels ervaren en mogelijkheden tot talentontwikkeling voor hen die van kunst hun beroep willen maken.

Verdelingsvoorstel
In juni gaf de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) advies over alle ingediende plannen en gisteren presenteerde wethouder Kasmi het verdelingsvoorstel van het college van B&W. Daarmee wordt, in financiële zin het advies gevolgd dat RRKC in juni gaf.

Behoud van activiteiten in de Vrije Tijd
Inhoudelijk wijkt het verdelingsvoorstel, met name op het punt van onze activiteiten in de vrije tijd, wel af. Waar de RRKC adviseerde om het vrijetijdsaanbod voor volwassenen af te stoten, ziet het college geen reden dat advies over te nemen. We zijn blij met dit voorstel, waarmee we ons kunnen blijven inzetten voor de creativiteit van onze, ruim 20.000, cursisten. Of het nu om het ontwikkelen van skills gaat, het ontmoeten van anderen of zelfontplooiing: iedereen kan zich bij SKVR blijven laten zien.

Kansen en aanknopingspunten
In het verdelingsvoorstel krijgen we de opdracht om een meer flexibele organisatie, met meer focus te worden. Verwacht wordt dat wij ook een rol als faciliterende organisatie aannemen. In die hoedanigheid kan SKVR een rol spelen in een goede, culturele infrastructuur waar kleinere en/of lokale aanbieders tot hun recht komen.

We gaan met enthousiasme aan de slag met de kansen en aanknopingspunten die in het verdelingsvoorstel worden aangereikt. Het verdelingsvoorstel ligt in november ter besluitvorming bij de gemeenteraad. We houden je op de hoogte.