Ik geef om jou

-

Decemberactie Ik geef om jou maakt cultuur toegankelijk voor alle Rotterdammers

Op 3 december is het Giving Tuesday: een wereldwijde beweging waarin mensen tijd, aandacht of geld geven aan een goed doel dat ze een warm hart toedragen. Voor SKVR is het de start van de decemberactie Ik geef om jou. Drie weken lang staat wekelijks een ander cultuurparticipatieproject centraal. Projecten voor Rotterdammers die, om verschillende redenen, extra steun en aandacht verdienen.

Laat senioren dansen
De maand begint met Time to Dance. Een dansprogramma voor senioren in verzorgingshuizen en in verschillende wijkgebouwen. Time to Dance brengt kwetsbare ouderen samen om te dansen en elkaar te ontmoeten. Daarvoor werkt SKVR samen met zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Dansen zorgt in de eerste plaats voor plezier. Daarnaast is dansen juist voor ouderen goed omdat het bijdraagt aan vertrouwen in het eigen lichaam (valpreventie), een goede gezondheid en een alert brein. Iedereen kan meedoen: van vitale senioren tot mensen met dementie of in een rolstoel. De gespecialiseerde docenten van SKVR zorgen dat iedereen in beweging komt binnen eigen kunnen.

Dankzij Rotterdammers
Time to Dance is mede mogelijk dankzij Rotterdammers die bijdragen aan het Ouderendansfonds. Door een structurele, anonieme donatie van een Rotterdams echtpaar en een Rotterdams gezin is er al heel wat bereikt en meer bijdragen zijn welkom. Kijk voor meer informatie op skvr.nl/ikgeefomjou en volg de actie via facebook.com/skvr010