Claudia Doesburg per 1 november directeur van SKVR

Claudia Doesburg wordt per 1 november de nieuwe directeur van SKVR. Met de benoeming van Claudia Doesburg, momenteel bestuurder van Stichting Un1ek, kiest de Raad van Toezicht (RvT) van SKVR bewust voor een directeur die de verbinding met de stad en de Rotterdammers wil aangaan en samenwerking met andere partijen in de stad belangrijk vindt.

Daadkrachtig
RvT-voorzitter Marjolijne Lewis: “Interim directeur Henk Dekkers heeft SKVR financieel en inhoudelijk toekomstbestendig gemaakt. Met Claudia Doesburg wordt die koers daadkrachtig voortgezet. Zij is een ervaren directeur met inspirerende ideeën en een breed netwerk. Zij staat voor creatieve ontwikkeling van alle Rotterdammers, samen met onze partners.'' De benoeming door de Raad van Toezicht kwam tot stand na een interne sollicitatieprocedure waarbij de ondernemingsraad en het MT van SKVR advies uitbrachten aan de Raad.

Ontwikkeling en verbinding
Claudia Doesburg: ''Ontwikkeling en verbinding staan centraal in mijn werk. Bij Stichting UN1EK heb ik de verbinding gemaakt tussen opvang en onderwijs, om de optimale ontwikkeling van kinderen te stimuleren en te realiseren. Ontwikkeling en verbinding zullen, wat mij betreft, ook centraal staan bij SKVR. Voor mij staat de behoefte van de Rotterdammers voorop. Samen met de professionele docenten van SKVR en in verbinding met andere initiatieven in de stad tot een mooi en kwalitatief goed aanbod komen voor alle Rotterdammers. Daar ga ik voor!”